OP over asielzoekers: grens is bereikt

0
199

PAPENDRECHT – Onafhankelijk Papendrecht (OP) vindt dat met de komst van nog eens maximaal 85 asielzoekers de grens voor Papendrecht is bereikt. De nieuwe groep zal naar verwachting worden gehuisvest in het voormalige politiebureau aan de Poldermolen.

OP rekent voor dat Papendrecht nu in totaal op vier plekken 237 opvangplaatsen biedt, waarvan 50 voor minderjarige, alleenstaande asielzoekers. Ook de 50 plaatsen voor Oekraïners worden in de berekening van OP meegenomen. “Daarnaast vangt Papendrecht elk jaar statushouders op. De actuele stand van zaken is bij ons op dit moment niet bekend,” zo voegt men hier aan toe.

Draagkracht
Volgens OP is de vraag nu “wat is de draagkracht voor Papendrecht?” Beslissingen over de opvang van asielzoekers gaan buiten de gemeenteraad om, hoewel de raad wel (achteraf) wordt ingelicht. Dit staat te lezen in de ‘Handreiking crisisnoodopvang’. OP stelt vast dat er spanning ontstaat tussen de verwachtingen van de inwoners (en dus kiezers) en de controlerende functie van de gemeenteraad.

Door de wijze waarop het beleid op dit moment wordt uitgerold, lijkt er volgens OP sprake te zijn van het oproepen van weerstand bij de bevolking, die op voorhand weggenomen zou kunnen worden door inwoners vooraf bij het oplossen van de vluchtelingenopgave te betrekken, in plaats van hen hierover achteraf te informeren en hen derhalve voor voldongen feiten te stellen. “Uiteindelijk zal het effect daarvan zijn dat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers wordt ondermijnd,” besluit OP in het persbericht.