Raad maakt regels kamerverhuur strenger

0
188

PAPENDRECHT – Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van SGP, CDA, ChristenUnie en PAB die oproept de regels voor kamerverhuur aan te scherpen. De raad steunde de motie unaniem.

De motie werd ingediend bij de bespreking van een wijziging van Huisvestingsverordening. Door deze wijziging geldt in Papendrecht vanaf 1 juli een opkoopbescherming voor koopwoningen tot de NHG-grens. Hiermee wordt speculanten en beleggers de pas afgesneden.

Sinds 2019 mag in Papendrecht vijf procent van de woningen ‘verkamerd’ worden verhuurd. De vier partijen stelden voor om dit terug te brengen naar twee procent. In de omliggende gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Sliedrecht is dit ook het geval.

Met een lager maximum blijven er meer woningen over voor andere woningzoekenden. Ook voorkomt het dat Papendrecht onbedoeld aantrekkelijk is voor beleggers. Volgens de indieners van de motie kan hiermee blijvend worden voorzien in de behoefte voor huisvesting van arbeidsmigranten, maar wordt tegelijkertijd gehoor gegeven aan recente vragen van omwonenden.

Namens het college van B&W gaf wethouder Arno Janssen aan dat hij de motie omarmde. In de komende maanden gaat hij aan de slag met de aanscherping van de regels.

Motie VVD
Ook een motie van de VVD die het college vroeg te onderzoeken of het mogelijk is een anti-speculatiebeding vast te stellen voor nieuwbouwwoningen, met een koopsom die past binnen de regels van de Starterslening van de gemeente Papendrecht, werd unaniem aangenomen. De motie vraagt daarnaast te onderzoeken of het anti-speculatiebeding ook toepasbaar is voor woningen die in Papendrecht verkocht worden door woningbouwcorporaties.

Bron: Het Kontakt/Klaroen en redactie RTV Papendrecht