Robin Matena Duchenne 40 goed voor € 11.000

0
215

REGIO – Op de voorlaatste zaterdag van juni werd door 71 deelnemers € 11.000 bij elkaar gefietst voor twee goede doelen, namelijk Duchenne Parent Project en KiKa. Deelnemers konden intekenen op twee afstanden, te weten 10, 40 en 160 km. Bijzonder was dat er 6 wheelers, waaronder 3 jongens met Duchenne, meededen aan de 10 km. De dag stond ook in het teken van herdenken en eren van de vorig jaar overleden Robin Matena (31). Dit gaf de dag, waarop traditioneel het nuttige met het aangename wordt verenigd.

De vier rijders van de langste afstand vertrokken al om 8 uur ’s ochtends. Hun route ging onder andere langs de Haringvlietbrug en die bleek inderdaad gestremd. De route van de favoriete 40 km voerde langs de boorden van Merwede en Oude Maas via Dordrecht en Heerjansdam weer naar het start- en finishpunt bij gastheer VV Papendrecht.

Aan het einde van de middag werden er twee cheques uitgedeeld. Een was er voor lokale held Niels van Heteren die zich inzet voor KiKa. Dat deed hij onder meer door onlangs 7 marathons in 7 dagen (!) te lopen, klik op deze link.

De andere was voor Duchenne Parent Project, zie deze link. Deze stichting zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor jongens met Duchenne en streeft ernaar dat iedere jongen minstens 40 jaar wordt. Het succes van de dag werd mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van velen, onder andere dankzij werving van sponsors. De saamhorigheid was groot en noodzakelijk want de spierziekte van Duchenne en kinderkanker trappen we niet zo makkelijk de wereld uit. Donaties blijven dus zeer welkom!