Ondergrondse afvalcontainers voor nieuwe afvalinzameling nu ook in Westpolder

0
295
Foto: aangeleverd

PAPENDRECHT – De wijk Westpolder is aan de beurt voor het plaatsen van nieuwe ondergrondse afvalcontainers. Dit meldt de gemeente Papendrecht in een persbericht. Donderdag werden de eerste containers ingegraven en er volgen er nog tientallen. Op sommige plekken worden bestaande containers vervangen en er komen containers op 22 nieuwe locaties.

Bewoners van Westpolder kunnen straks hun restafval in de ondergrondse containers kwijt met behulp van een afvalpasje. Zij krijgen dat in augustus toegestuurd van HVC.

Met de plaatsing van de ondergrondse containers bereidt de gemeente Papendrecht voor op een nieuw systeem van afvalinzameling. Dit wordt in 3 fases in heel Papendrecht ingevoerd en is eind 2023 afgerond. Als eerste waren in mei dit jaar de wijken Molenvliet en Wilgendonk aan de beurt; nu dus de wijk Westpolder.

Waarom verandert de afvalinzameling?
Papendrecht zit bij de gemeenten die nog het meeste restafval produceren. In het restafval zit nog heel veel afval, waarvan de grondstoffen nog gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld plastic, blik en drinkpakken, groente- en fruitafval, tuinafval en etensresten. Dat kan en moet omlaag. Met de nieuwe afvalinzameling gaat dat lukken.

Wat betekent de nieuwe afvalinzameling voor inwoners van Papendrecht?
Veel afval dat kan worden hergebruikt, wordt straks aan of bij huis opgehaald. Afval dat niet meer gebruikt kan worden (restafval), brengen inwoners weg naar een ondergrondse container in de buurt. Dit restafval wordt verbrand. Alle huishoudens krijgen hierover nog een brief van HVC met daarbij een pasje om de ondergrondse container te openen. Vanaf 1 januari 2024 gaan mensen via de afvalstoffenheffing betalen voor elke keer dat zij hun pasje gebruiken voor het weggooien van restafval.

Afvalstoffenheffing wijzigt per 1 januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 verandert de afvalstoffenheffing. Die bestaat dan uit een vast- en variabel tarief. Het variabele tarief wordt berekend op basis van het aantal keren dat bewoners hun pasje gebruiken om restafval in de container te gooien of het aantal keren dat zij de grijze container gebruiken. Dus hoe minder restafval u overhoudt, des te lager uw afvalstoffenheffing.

Zowel het vaste als het variabele tarief vinden bewoners het volgende kalenderjaar terug op de aanslag Afvalstoffenheffing. Over de hoogte van het tarief neemt de gemeenteraad eind van dit jaar een besluit.

Informatie aan bewoners
Alle bewoners in Papendrecht hebben al enkele brieven met een folder van de gemeente ontvangen waarin de nieuwe afvalinzameling werd aangekondigd. Tijdens 14 inloopavonden konden zij de locaties bekijken van de ondergrondse containers en daarop reageren.

Voor wie het allemaal nog eens wil nalezen of de locaties wil bekijken: op www.papendrecht.nl/afval staat meer informatie en ook een animatiefilmpje waarin alles eenvoudig is uitgelegd.

Over het in gebruik nemen van de ondergrondse containers en het gebruik van het afvalpasje krijgen alle bewoners nog een brief van HVC.

Vragen?
Op www.papendrecht.nl/afval vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail dan naar afval@papendrecht.nl. Bellen kan ook via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 078.