Een Sociaal Papendrecht

0
238

PAPENDRECHT – Het is belangrijk om acties te ondernemen die bevorderen dat mensen meer aandacht geven aan anderen in hun directe omgeving . Soms is een klein gebaar al voldoende. Zo kan eenzaamheid voorkomen worden. En er is nog altijd veel eenzaamheid. Onder jongeren en ouderen. Meer dan 45% van de inwoners van Papendrecht geeft aan gevoelens van eenzaamheid te ervaren.

Op dinsdag werd er op de markt aandacht gevraagd voor activiteiten die er plaatsvinden in de bibliotheek op elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Er kan worden geschaakt, spelletjes gespeeld en er is ook een praatcafé. Daarnaast werd er informatie verstrekt over de “lief- en leed-straten”. Als bewoners van een straat elkaar beter willen leren kennen en aandacht willen geven aan elkaar op momenten dat dat belangrijk is kunnen ze zich melden bij idee@papendrecht.nl of bel 14078 en krijgen dan een “lief en leed potje” van 150 euro. Veel mensen waren geïnteresseerd en kregen ook nog gratis een plantje voor zichzelf en een plantje om aan iemand te geven die het verdient. Samen kunnen we Papendrecht Socialer maken.