Detailhandel in Drechtsteden biedt kansen voor talent

0
177

DRECHTSTEDEN – Alhoewel de spanning op de arbeidsmarkt iets afnam, is er nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt in de Drechtsteden. Werkgevers hebben het moeilijk om aan personeel te komen. Dit is ook zeker voor de detailhandel het geval. De detailhandel is een belangrijke sector voor de Drechtsteden. Het aantal WW’ers steeg deze maand licht in de Drechtsteden, maar van hen zijn er relatief weinig op zoek naar werk in de detailhandel. Het aanboren van ongezien talent biedt een oplossing.

De detailhandel in onze regio biedt als sector een bovengemiddeld aantal banen, zo rond de 15.000. Het gemiddelde per sector is 9.000. Ongeveer 1 van de 10 werknemers werkt in de detailhandel. De sector is gelijkwaardig vertegenwoordigd in de regio ten opzichte van Nederland. Bij het noemen van de detailhandel wordt vaak aan supermarkten en winkels gedacht, maar dit is niet het volledige plaatje: ook online winkels – waar het aantal banen sterk groeit – en eigen distributiecentra van winkelketens horen bij deze sector. De UWV-publicatie Detaihandel in beeld geeft hier meer inzicht in.

800 vacatures
In de detailhandel staat een divers aanbod aan vacatures open. Naast vakkenvullers, verkopers en kassamedewerkers gaat het bijvoorbeeld om managers, magazijnmedewerkers en medewerkers klantenservice. In de Drechtsteden waren er in het 1e kwartaal van dit jaar bijna 800 vacatures in de detailhandel. In 2019 waren het er nog maar 350, waaruit blijkt dat het aantal vacatures in de laatste jaren mee dan verdubbeld is. In de regio stonden de meeste vacatures open voor verkoopmedewerkers food, non-food, mode en kassamedewerkers.

Anderzijds nam het aantal WW’ers dat op zoek is naar werk in de detailhandel sterk af. In de Drechtsteden werd dit aantal gehalveerd van 284 naar 153 in de laatste 4 jaar. Hierdoor zijn grote personeelstekorten ontstaan in deze sector. Werkgevers in de detailhandel kijken nu vaker naar andere doelgroepen voor hun vacatures. In beroepen waar voorheen vooral scholieren werkten, wordt nu ook gekeken naar 55-plussers, gepensioneerden, mensen met een arbeidsbeperking of anderstaligen zoals buitenlandse studenten en Oekraïners. Ook ‘anders werven’ via bijvoorbeeld ‘open hiring’ en ‘behoud van personeel’ heeft de aandacht. UWV werkt samen met werkgevers om een deel van het ongeziene talent in beeld te brengen.