Zilveren erepenning voor Margré van Wijngaarden, voorzitter Stichting Dorpsbehoud Papendrecht  

0
199

PAPENDRECHT – Zaterdag jongstleden ontving Margré van Wijngaarden, voorzitter van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht als blijk van waardering en erkentelijkheid de zilveren erepenning van Margreet van Driel. Tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Veertig jaar Dorpsbehoud(en), ’t was een hoop werk!’ overhandigde Margreet van Driel ook de bijbehorende oorkonde.

“De stichting is vandaag precies 40 jaar geleden opgericht op 22 juli 1983. Margré van Wijngaarden heeft samen met Riek Blokland-Visser en Marijke Meeldijk de stichting opgericht en is al vele jaren voorzitter. Zij heeft zich vanaf het eerste moment met ziel en zaligheid en samen met gelijkgestemden gewerkt aan ‘het behoud van het dorpsgezicht en de dorpscultuur van Papendrecht’. Dat streven kreeg de afgelopen veertig jaar mede door haar inzet op uiteenlopende manieren vorm.”, aldus Margreet van Driel in haar toespraak.

Tentoonstellingen, aubade en zomeravondconcerten
De stichting zorgde bijvoorbeeld voor tentoonstellingen in het museum, die mochten rekenen op bezoeken van scholieren, andere groepen en belangstellenden. En activiteiten als de jaarlijkse aubade op Koningsdag, de zomeravondconcerten en donateursavonden in Theater De Willem. Bijdragen aan Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Maar ook aan het onder de aandacht houden van de nagedachtenis aan de bemanningsleden van de Lancaster Popeye die in 1944 om het leven kwamen en op de Algemene Begraafplaats zijn begraven.

Dorpsvriendelijker, behoud karakteristieke panden en ‘Ken uw dorp’
Margreet van Driel in haar toespraak; “Margré heeft met de stichting ook gezorgd voor een lijst met beeldbepalende panden, die de basis werd voor een subsidieregeling. Door zulke bijdragen werden plannen ‘dorpsvriendelijker’ en zijn karakteristieke panden en situaties behouden gebleven. Zo streed zij met de stichting bijvoorbeeld met succes tot aan de Hoge Raad voor het behoud van beeldbepalende panden aan de dijk tot de dijkverzwaring uitgevoerd moest worden. Door vergelijkbare inspanningen kon de scouting op haar plek blijven, net als de Mariannehoeve, d’ Oude school en huizen aan de Visschersbuurt. Ook belichtte zij jarenlang in de vaste rubriek ‘Ken uw dorp’ in het Papendrechts Nieuwsblad tal van wetenswaardigheden over Papendrecht.”

Beste resultaten voor Papendrecht
“Margré van Wijngaarden streeft altijd naar de beste resultaten en wil die altijd samen behalen. Zeker in het geval van de stichting gaat het dan om de beste resultaten voor Papendrecht.”