Museum Dorpsbehoud opent jubileumtentoonstelling

0
192
Foto: Dorpsbehoud

PAPENDRECHT – Op zaterdag 22 juli, precies 40 jaar na de oprichting in 1983, werd in Museum Dorpsbehoud de jubileumtentoonstelling geopend met als titel: ‘Veertig jaar Dorpsbehoud(en), ’t was een hôôp werk!’ Vrijwilligers en andere genodigden verzamelden zich in het museum om getuige te zijn van die opening en zoals altijd bleek het museum eigenlijk te klein voor zo’n bijeenkomst.

Voorzitter en medeoprichter Margré van Wijngaarden vertelde in vogelvlucht over de vele activiteiten in die 40 jaar, maar ook over hoe het begon in 1981, toen het Oosteind met sloop werd bedreigd en zij haar eerste bezwaarschrift schreef, de eerste van een lange reeks. Dit mondde ten slotte uit in de oprichting van Stichting Dorpsbehoud in 1983 door medestrijders Riek van Blokland-Visser (centrumplannen, o.a. Veerweg 51) en Marijke Rolloos-Meeldijk (dijkverzwaring Papendrecht-West).

Het was onmogelijk om alle activiteiten van de afgelopen veertig jaar te noemen en helaas konden die ook niet allemaal worden getoond, want ‘dan hadden we het Rijksmuseum wel kunnen afhuren’. Die optie is om meer dan een reden niet gekozen. Ook werd stilgestaan bij de medewerking en financiële steun van donateurs, vrijwilligers, het bedrijfsleven, de Rabobank, De S.I.P. (Samenwerkende Industrieën Papendrecht) en de hulp bij het opknappen van de muziektent en het museum van De Keijzerweerd.

Bij het samenstellen van de tentoonstelling kwamen herinneringen boven aan de vele mensen, die Dorpsbehoud zo’n warm hart toedroegen, maar er helaas niet meer zijn. Ze worden niet vergeten… Het belang van bestuur en vrijwilligers werd genoemd, ‘het enige kapitaal, waar de belastingdienst geen vat op heeft’ maar ook zorgen over de toekomst vanwege hoge onderhoudskosten van het in 1920 gebouwde pand. Toch wordt ook weer aan leuke plannen gewerkt. (De volledige toespraak is te lezen op de website van de stichting.

Foto: Dorpsbehoud

Wethouder Van der Borg bood namens de gemeente een jubileumcheque van € 200,– aan, vergezeld van waarderende woorden voor het werk van Dorpsbehoud. Burgemeester Van Driel wilde aansluitend ook nog wat zeggen. Na veel lovende woorden aan de stichting in het algemeen en de voorzitter in het bijzonder, kreeg die de zilveren erepenning van de gemeente Papendrecht opgespeld. De voorzitter was hier even sprakeloos van. (En wie Margré kent, weet hoe bijzonder dit is…, red.)

Foto: Dorpsbehoud

Aansluitend werden de eerste jubileumcadeautjes uitgereikt aan:
-Gert van Wijngaarden (oudste zoon van Herman van Wijngaarden en Marigje van Wijngaarden-Vink) als eerbetoon aan hun beider overleden ouders, die de eerste donateurs waren en de stichting financieel en op alle mogelijke manieren hebben gesteund;
-Arie Vergeer( de tweede donateur en al donateur nog voordat de oprichtingsakte was getekend);
-Harmen en Marieke (kinderen van de voorzitter, die beiden al voor hun geboorte ‘aanwezig waren’ bij interviews en reizen naar de Provincie.

Met het weghalen van een kleed werd de prachtige (door Theo Viveen ontworpen) poster op het buitenbord onthuld. Het bleef nog lang gezellig op de Veerdam 6.

Voor meer foto’s: zie de website www.dorpsbehoudpapendrecht.nl

De nieuwe tentoonstelling is tot en met december te zien op zaterdagmiddagen van 14 – 16 uur. Toegang gratis.