Advies: sluit Chemours onmiddelijk

0
352
Foto: Hans Hulswit

REGIO – Een adviescommissie van de provincie Zuid-Holland vindt dat chemiebedrijf Chemours in Dordrecht voorlopig stilgelegd moet worden. De fabriek is al jaren omstreden. Onlangs toonden meerdere onderzoeken aan dat Chemours grote hoeveelheden giftige stoffen uitstoot. Omwonenden lopen hierdoor direct gevaar.

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) schrijft aan Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten het advies om het chemiebedrijf stil te leggen. Komende woensdag wordt er door het provinciebestuur vergaderd over Chemours. In die vergadering wordt mogelijk een besluit genomen over de toekomst van Chemours. Lees hier het advies van de PAL.

‘Uitstoot naar nul’
In de brief geeft de PAL negen aandachtspunten. “Zorg dat de uitstoot van Pfas van Chemours zo spoedig mogelijk naar nul wordt teruggebracht”, staat er als eerste punt. Het tweede advies luidt: “Bewerkstellig dat de productie van Chemours stil wordt gelegd, totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is”.

Voorzorgsmaatregelen
Het gaat om een voorzorgsprincipe, wat meerdere partijen in de Staten al benoemden tijdens een recente hoorzitting over Chemours. Zij willen dat de fabriek pas een vergunning krijgt als is aangetoond dat Pfas niet schadelijk is voor mens en milieu. De PAL adviseert ook om continu bij Chemours te meten wat er in de lucht, de bodem en het water terecht komt, in plaats van periodiek of incidenteel.

Rol PAL ter discussie
De rol van de PAL staat op dit moment ter discussie in de provincie. De nieuwe coalitie bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vindt het adviesorgaan “overbodig”, zo staat in het coalitieakkoord. Andere partijen in de Staten zien de commissie wel als een belangrijk adviesorgaan.

Dertien deskundigen
De PAL is een commissie bestaande uit dertien deskundigen die onafhankelijk advies geeft over onderwerpen die invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Dit doet de PAL op verzoek van de Staten en op eigen initiatief.

Dit is een verhaal van onze mediapartner Rijnmond.