Politici bundelen krachten tegen Chemours

0
131
Foto: Corrado Francken, RTV Dordrecht

REGIO – De Provinciale Staten trekken gezamenlijk op tegen het omstreden chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Nagenoeg alle fracties bereiden momenteel moties voor, die woensdag worden ingediend tijdens een statenvergadering. Een onafhankelijke commissie van de provincie (PAL) gaf deze week nog het advies om de fabriek te sluiten, zolang er Pfas wordt uitgestoten.

“Deze samenwerking om Chemours te laten stoppen met vervuilen is heel uniek”, zegt D66-Statenlid Evita Rozenberg. “Dit moet landelijk ook serieus genomen worden.”

De Dordtse fabriek is al jaren omstreden. In de omgeving leven veel zorgen over de schadelijkheid van de stoffen die de fabriek uitstoot en loost in het water. De discussie kwam deze zomer in een stroomversnelling nadat onderzoek van Zembla had aangetoond dat Chemours al tientallen jaren wist van de gezondheidsrisico’s van PFAS. Omwonenden zijn hier jarenlang aan blootgesteld.

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) schreef maandag aan Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten onder meer het advies om het chemiebedrijf per direct stil te leggen, zolang er PFAS wordt uitgestoten.

“Bij twijfel over ernstig gevaar, moet de volksgezondheid en het milieu altijd voorrang krijgen”, legt PAL-voorzitter Adrienne Vriesendorp-Dutilh uit. De PAL pleit ook voor continue metingen rondom Chemours om te zien wat er in de lucht, de bodem en het water terecht komt.

‘De vervuiling moet stoppen’
Diverse politieke partijen in de Provinciale Staten zijn blij met het advies tot stilleggen van de fabriek, laten ze weten aan Rijnmond. “Het is in lijn met hoe wij erin staan”, laat Evia Rozenberg (D66) weten. “De vervuiling moet stoppen én worden opgeruimd.”

De partij dient woensdag waarschijnlijk meerdere moties in. De eerste gaat over de aanpassing van de milieuwetgeving, om zo Pfas-uitstoot te verbieden. “Die wetgeving is nu nog niet voldoende”, zegt Rozenberg. “Zolang dit niet verandert, zit er een limiet op wij wat kunnen betekenen.”

Ook wil D66 het college oproepen om met een overzicht te komen van alle bedrijven in Zuid-Holland die momenteel een vergunning hebben om Pfas te lozen en moet er een samenwerking komen met het RIVM om de gezondheidseffecten van de uitstoot op omwonenden met prioriteit te behandelen.

“Er wordt wel een landelijk onderzoek uitgerold, maar dat gaat minstens drie jaar duren. Deze gegevens zouden een haakje kunnen zijn om een vergunning in te trekken. Want nu ontbreekt dat causale verband (tussen de uitstoot en de effecten op de gezondheid, red.) nog.”

‘Vergunning kun je niet zomaar intrekken’
De provincie Zuid-Holland gaat over de vergunning van Chemours, maar kan dat vanwege de geldende wet- en regelgeving niet zomaar intrekken. Met de moties proberen de Statenleden wel stappen te zetten. “Een vergunning is een recht zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, dus je kan dat als overheid niet zomaar intrekken”, zegt Djoeki van Woerden van ChristenUnie. “Maar we denken wel dat het mogelijk zou moeten zijn als er zulke ontoelaatbare gevolgen zijn voor mens en milieu.”

De provincie Zuid-Holland laat aan Rijnmond weten de vergunning van Chemours onlangs aangescherpt te hebben. Het chemiebedrijf ging daartegen in beroep en heeft op de meeste punten gelijk gekregen, maar de provincie is tegen die uitspraak ook weer in beroep gegaan. “Op dit moment is nog niet duidelijk wat de rechter van deze aanscherpingen vindt in het hoger beroep. Maar nu de rechtbank in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de aanscherpingen al te ver gingen, is het intrekken van een valide vergunning bij de huidige stand van zaken niet haalbaar”, stelt de provincie.

Nul uit de pijp
De ChristenUnie dient woensdag onder meer de motie ‘nul uit de pijp’ (oftewel geen uitstoot van Pfas meer) in, wat in lijn ligt met een van de adviezen van de commissie. De provincie zelf vindt ook dat de uitstoot van zeer zorgwekkende en potentieel zeer zorgwekkende stoffen zoals Pfas zo snel mogelijk naar nul moet. Nederland heeft het initiatief genomen voor een Europees verbod op de stof, met zo min mogelijk uitzonderingen.

“Wij danken de PAL voor de ondersteuning van ons streven naar verdere beperking van Pfas in onze leefomgeving”, zegt de provincie Zuid-Holland over dat advies.

Ook komt er vanuit de ChristenUnie een motie om het drinkwater beter te beschermen en slecht gedrag niet te belonen. “Chemours heeft eerder een dwangsom gekregen toen ze Tfa hadden geloosd. We willen als uitgangspunt dat dat illegale gedrag niet vergund wordt.” Ook vindt ChristenUnie dat de provincie het voortouw moet nemen om de vervuiling van de afgelopen jaren op te ruimen en de gezondheidsrisico’s voor inwoners te verkleinen.

“Ga met de gemeenten kijken of het nodig is om grond te saneren voor er huizen gebouwd kunnen worden, ga met waterschappen bekijken of er meer metingen nodig zijn in het water. Moeten we gebieden doorspoelen, zodat ze weer schoon zijn? De provincie moet daarin de leiding nemen.”

ChristenUnie was ook initiatiefnemer van de hoorzittingen over Chemours , eerder deze maand. “Toen bleek dat we alle partijen achter ons hadden. Het is echt een statenbreed onderwerp.”

Dit is een verhaal van Pascalle van Werkhoven en Esther Schalkwijk voor onze mediapartner Rijnmond.