College stuurt begroting 2024 naar gemeenteraad Papendrecht

0
215

PAPENDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2024 opgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. In de begroting is te vinden welke inkomsten en uitgaven de gemeente het aankomende jaar verwacht en hoe het college van burgemeester en wethouders voorstelt om het geld te besteden.
De afgelopen jaren heeft de gemeente steeds geld opzij gezet voor toekomstige uitgaven. Ook zijn er financiële ingrepen gedaan om te bouwen aan het stevig financieel fundament dat de gemeente Papendrecht nu heeft. Hierdoor is er financiële ruimte voor de grote investeringen die er aan komen, zoals de uitvoering van het IHP 2023-2030, de bouw van nieuwe VO-scholen, het behouden en/of verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en verbetering van het centrum. Ook is in de begroting geld beschikbaar voor de uitvoering van het mobiliteitsplan en het integraal veiligheidsplan van de gemeente Papendrecht. Het grootste gedeelte van het geld in de begroting gaat naar het sociaal domein.

In de aangeboden begroting sluiten de jaren 2024 en 2025 af met een positief saldo. Voor het jaar 2026 is nog niet bekend welke gelden gemeenten vanuit de rijksoverheid krijgen, waardoor deze verwachte inkomsten nog niet meegenomen kunnen worden in de begroting. Desondanks laat zelfs 2026 slechts een beperkt tekort zien.

“We vinden het heel belangrijk dat het nu en in de toekomst prettig wonen, werken, leven en recreëren is in Papendrecht. Daarom is het van groot belang om daar nú in te investeren. En omdat we een gedegen financieel beleid voeren, is daar ook de financiële ruimte voor.”, aldus wethouder Financiën Sophia de Keizer, namens het college van B&W.

Burgemeester en wethouders plaatsen wel een kanttekening bij de grote ambities. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook voelen bij gemeenten, waardoor de gemeente Papendrecht grote moeite heeft om voldoende personeel aan te trekken. Het is zelfs lastig om tijdelijk personeel te vinden. De gemeente stelt om die reden alles in het werk om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Gemeenteraad nu aan zet
Het is aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen, al dan niet met aanpassingen. Dat gebeurt in de raadsvergadering van donderdag 9 november. Deze vergadering is openbaar en thuis live te volgen. Belangstellenden zijn uiteraard ook welkom in de raadzaal. Meer informatie: https://www.rtvpapendrecht.nl/2023/09/25/college-stuurt-begroting-2024-naar-gemeenteraad-papendrecht/