Festival Voor de Vloed

0
202

DORDRECHT – Op zaterdag 30 september wordt in de Dordtse binnenstad op verschillende ludieke manieren aandacht gevraagd voor wateroverlast en overstroming. Gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta organiseren deze dag het culturele Festival Voor de Vloed.

Dordrecht is kwetsbaar als het water stijgt. Daarom beschermen we de stad en haar bewoners met veilige dijken en waterkeringen. Maar elk jaar hebben we in Dordrecht te maken met hoog water en wateroverlast. En door klimaatverandering stijgt de kans op een grote overstroming. Met het Festival Voor de Vloed vragen we met een culturele knipoog aandacht voor dit risico. En laten we Dordtenaren op ludieke manieren ervaren wat zij zelf kunnen doen om zich voor te bereiden voor als het mis gaat.

Leven met hoog water
Vanaf 11.00 uur vinden op diverse locaties in de binnenstad van Dordrecht straattheater acts plaats. De acts geven op een komische en soms absurde manier een inkijkje in hoe het leven met hoog water eruit kan zien. In de werfkelder van de Berckepoort is van 11.00 tot 17.00 uur een onderwaterexpo over waterveiligheid te bezoeken. De tentoonstelling laat zien wat er, zichtbaar en onzichtbaar, gebeurt om ervoor te zorgen dat we in deze regio ‘overstromingsbestendig’ kunnen wonen en werken. En wat men zelf kan doen om zich voor te bereiden op een mogelijk overstroming.

Hoog en Droog route
Waar kun je schuilen als de stad overstroomt? Speciaal voor het festival Voor de Vloed stellen vier prominente Dordtse gebouwen hun zolders open voor een unieke Hoog en Droog-beleving. Hier kunnen inwoners van Dordrecht ervaren hoe het is om te schuilen tijdens een overstroming. Zonder licht en zonder elektriciteit. Verschillende vormen van kunst, muziek en cultuur maken er een bijzondere belevenis van.

Opening stormseizoen
Het festival markeert tevens de start van het stormseizoen, dat loopt van oktober tot en met april. In deze periode is de kans op hoog water en overstroming het grootst. Zaterdag om 17.00 uur openen burgemeester Wouter Kolff, kinderburgemeester Keyshia Andre en dijkgraaf Jan Bonjer officieel het Dordtse stormseizoen. Dit gebeurt op de kruising van de Voorstraat met de Nieuwstraat.

Vloedschottentest 27 september
De Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk in het centrum van Dordrecht vormen samen een dijk. Door bij hoog water aluminium schotten te plaatsen in de deuropeningen van de gebouwen aan deze straten, worden huizen en winkels in de binnenstad droog gehouden als het water over de kades stijgt. Deze zogenaamde vloedschotten worden jaarlijks getest. Op woensdag 27 september tussen 13.00 en 16.00 uur voeren waterschap Hollandse Delta en de gemeente de vloedschottentest uit. De start is op de hoek van de Boomstraat en de Voorstraat.

Programma en informatie over Festival Voor de Vloed: http://www.festivalvoordevloed.nl