Alblasserwaard en Vijfheerenlanden weer een stap dichterbij klimaatbestendige regio: 2,5 miljoen euro subsidie

0
178
Foto: Waterschap Rivierenland

REGIO – Via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft het Rijk € 2,5 miljoen subsidie toegekend aan projecten van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Molenlanden, Waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Dit gebeurt in het kader van de klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren. Het uiteindelijke doel: een klimaatbestendige regio in 2050.

De rijksbijdrage is bedoeld voor het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen tegen wateroverlast, droogte en overstromingen in de openbare ruimte. Het Rijk betaalt een derde van de kosten. De partners in de werkregio leggen zelf nog 5 miljoen euro bij. Met dit geld voert men in de komende jaren 29 projecten uit. Deze zijn uiterlijk eind 2027 klaar.

Papendrecht
In Papendrecht worden met deze subsidie waterbergende wegfunderingen aangelegd. In Alblasserdam gaat men aan de slag met het vergroten van plantvakken en in Sliedrecht gaat men werken aan het bergen van water in groen en onder verharding.

Meer weten over het klimaat en het waterschap? Ga naar deze website.