Wat betaal je in 2024 voor je afval?

0
565
Foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, gaat op 1 januari 2024 het recycletarief in. Dit betekent dat betalen voor het inzamelen van afval via de afvalstoffenheffing voortaan anders verdeeld is. Vanaf deze datum gaan Papendrechters een vast bedrag en daarnaast een variabel bedrag betalen voor de afvalinzameling.

Elk huishouden ontvangt jaarlijks de aanslag Afvalstoffenheffing. Deze wordt met ingang van 1 januari gesplitst in een vast deel en een variabel deel. Uit het vaste deel worden onder meer de kosten betaald voor inzameling van afvalsoorten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze worden gescheiden ingezameld. Het variabele deel bestaat uit de kosten voor inzameling van restafval. Op het variabele deel heeft men zelf invloed: dit wordt bepaald door het aantal keren dat men met zijn HVC-afvalpasje de trommel van de ondergrondse container voor restafval opent.

Het vaste tarief daalt met ongeveer 12% per jaar:
-1 persoons huishoudens (tarief daalt van € 309 naar € 290 in 2024);
-2 persoons huishoudens (tarief daalt van € 360 naar € 312);
-huishoudens met 3 of meer personen (tarief daalt van € 432 naar € 360).

Hier bovenop komt echter een variabel tarief van € 1,50 per zak van maximaal 60 liter en € 0,75 per zak van maximaal 30 liter. Het aantal keren dat men de klep met het afvalpasje opent, kan iedereen zelf bijhouden via HVC app, te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Huishoudens die hun afval goed scheiden en dus weinig restafval hebben, gaan er mogelijk financieel op vooruit, maar huishoudens die veel restafval hebben, gaan waarschijnlijk meer betalen per jaar.

Bij dijkwoningen is het niet mogelijk om ondergrondse containers te realiseren. Bewoners van deze woningen gaan voor het aanbieden van een mini-container van 240 liter per keer € 6,- betalen.

Bovenstaande bedragen staan pas vast als de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen. Dit is naar verwachting in de raadsvergadering van 7 december. Men gaat ervan uit dat dit een formaliteit is.

Aparte regelingen
Voor onderstaande situaties worden aparte regelingen aan de gemeenteraad voorgesteld:
⁃luiers + incontinentiemateriaal;
⁃zwerfafvalpakkers;
⁃kwijtschelding afvalstoffenheffing.