Waterschap wil PFAS-verbod en schadevergoeding

0
177

REGIO – De verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen. Dat onderstreepte het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland maandagavond nog eens unaniem. Volgens Waterschap Rivierenland horen deze stoffen niet thuis in water en bodem.

Alle partijen willen ook dat het college van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks bestuur) de PFAS-vervuiling en -schade inventariseert en vervolgschade verhaalt op Chemours. Verder kreeg het college de opdracht in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor het baggerplan van het waterschap, in het geval slib en bagger vervuild mochten zijn door PFAS.

Hoge concentraties
De afgelopen jaren troffen medewerkers van het waterschap in een groot deel van het werkgebied PFAS aan. Ze zijn onder andere jarenlang uitgestoten door Chemours in Dordrecht. Uit zorg voor de waterkwaliteit begon het waterschap in 2018 met metingen naar PFAS, in de omgeving van Chemours. Daarin vond het waterschap verontrustende concentraties PFAS, die volgens de nieuwste inzichten van het RIVM gevaarlijk hoog zijn.

Meetpunten in Alblasserwaard

Bagger en slib
Het waterschap zal extra activiteiten moeten uitvoeren als gevolg van de schade door PFAS. Naast de uitgebreide metingen die de organisatie doet, zoekt het waterschap ook naar manieren om met de PFAS-verontreiniging in water en grond om te gaan. Wat de financiële schade zal zijn is nog niet te zeggen.

In een bericht op de eigen website benadrukt het Waterschap Rivierenland zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners het water in sloten en vaarten op allerlei manieren kunnen gebruiken. Mensen moeten er kunnen zwemmen en vissen en moeten hun moestuin kunnen besproeien met slootwater. De organisatie benadrukt daarom dat de verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen.

Overzicht meetwaarden
Op de website van het waterschap is, onder een plattegrond met meetlocaties, een overzicht te vinden van de meetwaarden van GenX, PFOA en PFOS per regio. Daarin worden de concentraties weergegeven in nanogram per liter (ng/l).Het waterschap concludeert dat op alle meetpunten voor oppervlaktewater hoge PFAS-waarden werden aangetroffen. Zie: https://ap.lc/lwEKr

Strengere risicogrenzen In het najaar van 2022 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nieuwe en strengere landelijke risicogrenswaarden voorgesteld. Deze grenswaarden zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog niet omgezet naar normen. De meetwaarden van het waterschap overschrijden de voorgestelde grenswaarden van het RIVM al snel.

Nog geen nieuwe normen
Het waterschap kijkt uit naar een duiding van de nieuwe informatie van het RIVM. De organisatie wil graag weten wat de nieuwe grenswaarden betekenen voor bijvoorbeeld zwemwater, visconsumptie, moestuinen, beregening en het laten drinken van vee. Daarvoor is onder andere de deskundigheid van het RIVM nodig. Samen met Waterschap Hollandse Delta heeft Waterschap Rivierenland opdracht gegeven aan het RIVM om de grenswaarden door te vertalen naar adviezen voor het watergebruik.

Dit is een verhaal van Het Kontakt/Klaroen.