Gemeente Papendrecht geeft Fit-Kidz voorwaardelijke boetes

0
877

PAPENDRECHT – De GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft bij twee Buitenschoolse Opvang (BSO) locaties van de organisatie Fit-Kidz in Papendrecht herhaaldelijk overtredingen geconstateerd. Dit meldt de gemeente Papendrecht. Dit is gebeurd zowel bij incidentele, als bij onaangekondigde jaarlijkse controles. Het gaat om de locaties Buiten BSO aan de Kamerlingh Onneslaan en de Sport BSO aan de Andoornlaan. De gemeente heeft hierna voorwaardelijke boetes opgelegd.

De GGD constateerde dat Fit-Kidz zich structureel niet houdt aan de Wet Kinderopvang. Enkele voorbeelden:
-op de locaties is onvoldoende geschoold personeel aan het werk;
-er zijn zorgen over het pedagogisch klimaat;
-het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt niet nageleefd;
-ouders worden onvoldoende geïnformeerd;
-er is geen goede klachtenregeling.

Dit alles maakt dat zich volgens de gemeente de situatie dreigt voor te doen dat er structureel geen verantwoorde Buitenschoolse Opvang wordt geboden op deze locaties van Fit-Kidz. De gemeente wil dit voorkomen. Het welzijn van de kinderen is het belangrijkst bij de opvang van kinderen.

Wettelijk verantwoordelijk
De gemeente heeft Fit-Kidz meerdere voorwaardelijke boetes opgelegd. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in Papendrecht. In opdracht van de gemeente voert de GGD (ZHZ) bij alle kinderopvanglocaties inspecties uit. Ook inspecteren zij bij een klacht of een signaal.

Fit-Kidz moet binnen twee weken verbeteringen doorvoeren. De GGD (ZHZ) controleert dit. Als de situatie niet verbetert, moet Fit-Kidz de boetes betalen. Als de organisatie Fit-Kidz zich niet structureel aan de regelgeving en de Wet Kinderopvang houdt, kan de gemeente beslissen beide locaties uiteindelijk te sluiten.

Ouders die vragen hebben kunnen op www.papendrecht.nl/kinderopvang meer informatie vinden over toezicht en handhaving bij kinderopvang.