Drechtsteden vergrijzen: aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen aan de kant

0
167

DRECHTSTEDEN – In 2023 groeit het aantal banen in de Drechtsteden nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil. Aanhoudende personeelstekorten belemmeren de groei van bedrijven. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel een lastige opgave. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig bestaan. Bijna één op de vijf inwoners is 50 tot 65 jaar. Zij schuiven door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt kansen voor werkzoekenden in veel verschillende beroepen. Toch zijn er nog steeds mensen die belemmeringen ervaren om de stap naar werk te maken.

De jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld geeft inzicht in wat er speelt op de regionale arbeidsmarkt. Van banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten, tot uitdagingen en oplossingen.

Minder banengroei in 2023 en 2024
Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen in de Drechtsteden met 7.100. In 2023 koelt de arbeidsmarkt in de Drechtsteden af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt zelfs bijna stil in 2024. In de financiële dienstverlening, industrie en transport & logistiek zal het aantal banen in 2024 krimpen, terwijl het aantal banen in de ICT en zorg & welzijn nog wel groeit.

Halverwege 2022 piekte het aantal vacatures in Nederland tot het hoogste niveau sinds 1997. Inmiddels is het aantal openstaande vacatures wat lager. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in de Drechtsteden ruim zeven duizend vacatures open. Ook de spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Ondanks de kleinere banengroei blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden. Door oorzaken als vergrijzing, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers is er meer nodig dan een afkoelende economie om de personeelstekorten op te lossen.

Afbeelding: UWV

Drechtsteden vergrijzen
Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking in de Drechtsteden hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 60.200 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken daarna de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Door deze vergrijzing houdt de krapte in de Drechtsteden voorlopig dan ook aan. Vooral in het transport & logistiek, openbaar bestuur en industrie werken nu al relatief veel 60-plussers.

Mismatch
Er staan nog mensen aan de kant in de Drechtsteden. Er zijn hier 5.000 werklozen direct beschikbaar voor werk en nog 5.000 semi-werklozen (nog niet beschikbaar, maar mogelijk in toekomst wel). Toch blijven er veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Belemmeringen om te werken
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vindt niet iedereen even makkelijk werk. Hiervoor zijn diverse redenen te noemen, bijvoorbeeld een aandoening, ziekte of handicap. Ook beschikken werkzoekenden niet altijd over de basisvaardigheden waar werkgevers om vragen. Zij hebben moeite met lezen en/of schrijven, of missen belangrijke digitale vaardigheden. Ook zijn sommige mensen terughoudend om (meer) te gaan werken. Door verlies van toeslagen of andere inkomensondersteuning verwachten zij er financieel niet of weinig op vooruit te gaan.