Winterrustperiode Biesbosch van start

0
214
Foto: Staatsbosbeheer, Harm Blom

REGIO – De winterrustperiode in de Biesbosch gaat op 1 november van start. Deze periode loopt tot 1 maart volgend jaar. Staatsbosbeheer vraagt recreanten om tussen 1 november en 1 maart de rustgebieden voor vogels niet in te varen. Het zoetwatergetijdengebied van de Biesbosch is van levensbelang voor tienduizenden watervogels die hier gedurende de gehele winterperiode verblijven.

Herberg De Biesbosch
De rustgebieden zijn reeds afgesloten delen van de Biesbosch en vijf luwteplekken op grotere kreken. Hier vinden de watervogels open stromend water, voedsel en de nodige rust om de winter door te komen. Daar zien we dan ook vele tienduizenden watervogels, zoals ganzen, reigers, roofvogels, meeuwen en eenden die hier de gehele winterperiode verblijven.

De Biesbosch is voor de vogels geen toevallige bestemming. De grote open stukken water vriezen minder snel dicht, zijn voedselrijk en de watervogels verblijven op delen die relatief beschut liggen tegen weer en wind. Op die plaatsen is voldoende voedsel beschikbaar en wachten de vogels in de luwte van de Biesbosch tot de winter voorbij is en het voorjaar begint.

Verstoring
Verstoring tijdens deze periode kan leiden tot onvoldoende rust wat tot gevolg kan hebben dat vogels het gebied verlaten en/of zelfs de winter niet overleven. Als er bijvoorbeeld enkele boten per uur langs en door groepen watervogels varen dan zijn de vogels alleen maar aan het vliegen. Dan kunnen ze niet rusten, eten, raken ze uitgeput en biedt de Biesbosch niet de nodige veilige rustplaats die deze vogels nodig hebben.

De rustgebieden kunt u bekijken via de volgende link: kaart winterrustregeling Biesbosch.

Dit is een artikel van onze mediapartner RTV Dordrecht.