Gemeenteraad stemt voor Mobiliteitsplan 2035

0
277

PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd net het Mobiliteitsplan Papendrecht 2025. Dit gebeurde met algemene stemmen.

Het mobiliteitsplan geeft voorkeur aan fietsers, voetgangers en het OV boven het gebruik van de auto. Wel moet Papendrecht veilig en bereikbaar blijven. Belangrijk in het plan is het STOMP principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as service, Privéauto): hierbij wordt er vanuit gegaan dat de auto pas de laatste keuze is voor vervoer binnen de gemeente.

STOMP
1. Stappen: hoe zorgen we voor een gebied met voorzieningen op loopafstand? En hoe zorgen we voor aantrekkelijke looproutes en verblijfsruimtes voor verschillende doelgroepen?

2. Trappen: hoe zorgen we ervoor dat voorzieningen bereikbaar zijn met de fiets? Hoe zorgen we voor directe en comfortabele fietsroutes?

3. Openbaar vervoer: hoe sluiten we het nieuwe gebied aan op het OV-netwerk? Kunnen we OV-voorzieningen en gebiedsfuncties combineren?

4. Mobility as a Service: welke mobiliteitsdiensten bieden we aan? Komen er hubs, en waar? Welke vormen van MaaS bieden we aan?

5. Privéauto: moet het gebied bereikbaar zijn voor privéauto’s? En op welke manier? Wat betekent dat voor parkeervoorzieningen?

Vier moties
In de discussie werden vier moties ingediend. Twee daarvan werden met alle stemmen voor aangenomen. De eerste motie sprak uit dat er altijd extern en onafhankelijk advies in moet worden gewonnen ten aanzien van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Deze motie was ingediend door GroenLinks, SGP, CU, D66 en PvdA.

De tweede motie, ingediend door de VVD, vroeg om bij het onderzoek naar de veiligheid van de voetgangersoversteekplaatsen ook een onderzoek te doen naar veiligheid van oversteekplaatsen van de fietsers.

De derde motie, ingediend door GroenLinks en PvdA, vroeg naar een onderzoek naar de mogelijkheid de Burgemeester Keijzerweg tussen de kruising met de Kennedylaan en de rotonde met de Veerweg te laten vervallen, overigens met behoud van de busbaan. Deze motie werd aangehouden.

De vierde motie ten slotte was ingediend door het PAB en vroeg naar de mogelijkheid om in 30 km zones en op woonerven de maximum snelheid duidelijker aan te geven. Naast duidelijker borden zouden ook op de weg of straat zelf met onderhoudsvriendelijke witte stenen in de 30 km zones de maximumsnelheid moeten worden aangegeven. In woonerven zou naast het bekende rechthoekige blauwe bord ook een aanduiding moeten worden geplaatst met de maximumsnelheid waaraan men zich in een woonerf dient te houden (stapvoets, ofwel 15 km/uur. Ook deze motie werd aangenomen, nu met 1 stem tegen (van GroenLinks).