Gemeenten kiezen mogelijke locaties voor windmolens langs N214; twee locaties bij Papendrecht

0
478
De windturbines komen bij J en S

REGIO – De gemeenten Molenlanden en Gorinchem hebben een lijst gepubliceerd met daarop een aantal mogelijke locaties voor windturbines. De meeste locaties bevinden zich langs de N214 tussen Papendrecht en Noordeloos. Twee daarvan zijn gesitueerd precies ten noorden van Papendrecht. Uit de gehele lijst van locaties worden er te zijner tijd één of twee uitgekozen.

De plaatsing van de windmolens maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie (RES). Het gaat om zes tot tien turbines, die dus op één of twee locaties worden gebouwd. De beide gemeenteraden hebben in het afgelopen jaar wensen en bedenkingen geuit over deze voornemens.

Volgens wethouder Jan Lock van Molenlanden hebben de gemeenten als norm een afstand van 500 meter tot woningen aangehouden. Hoewel er nog geen landelijke norm is vastgesteld, gaat hij er vanuit dat deze ondergrens zal worden aangehouden. Ook moet er rekening gehouden met bijvoorbeeld Natura2000-gebieden.

De hoogte van de windmolens is nog niet helemaal duidelijk, maar in principe mogen ze tot 240 meter hoog worden.

Energiebehoefte
De windmolens die in de Alblasserwaard geplaatst gaan worden, zullen met hun opbrengsten een bijdrage gaan leveren aan de energiebehoefte in de regio. Volgens wethouder Lock is er sinds kort een overbelasting van het Stedinstation in Arkel, waarbij de vraag naar elektriciteit het aanbod overstijgt. Dat heeft met name gevolgen voor het oostelijk deel van de Alblasserwaard, Gorinchem en de gemeente Vijfheerenlanden. Bedrijven zouden daardoor hun elektriciteitscapaciteit nu niet kunnen uitbreiden.

Het is de bedoeling dat de windturbines hun eigen energiehubs creëren, waaruit het bedrijfsleven in de regio elektriciteit kan putten. Het is de bedoeling dat hiervoor nieuwe energiecoöperaties opgericht worden, die de beschikbare elektriciteit gaan verdelen. Dat gaat niet via het Stedinstation in Arkel, maar vindt volledig plaats binnen de regio door de op te richten coöperatie. De opgewekte energie zal dus in de eigen omgeving worden gebruikt.

Gezamenlijk vergaderen
De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem gaan gezamenlijk vergaderen over de nieuwste plannen voor de windmolens. Dat gebeurt op donderdag 23 november in een commissievergadering en op dinsdag 28 november in een gezamenlijke raadsvergadering. Daarna volgt een uitgebreid participatietraject met betrokkenen en belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden.

Waarschijnlijk zullen de beide gemeenteraden nog voor de zomervakantie van 2024 een beslissing nemen over de locaties waar de windmolens zullen komen.

Bron: Het Kontakt/Klaroen