Meer financiële steun voor Odensehuis

0
137
Foto: aangeleverd

PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 november een motie van het CDA aangenomen om de financiële steun voor het Odensehuis te verhogen. De subsidie gaat omhoog met een bedrag van 37.365 euro. SGP, D66, VVD en PAB ondertekenden de motie ook. De motie werd unaniem aanvaard door de raad.

Het Odensehuis is een inloopvoorziening voor ouderen en van groot belang gebleken voor Papendrecht. Soms blijken ook jongere inwoners ervan gebruik te moeten maken. Voor 40- en 50-jarigen en hoger opgeleiden is een nieuw programma in ontwikkeling, waarmee men op korte termijn aan de slag hoopt te gaan. Dat deze voorziening een dempend effect heeft op duurdere WMO zorg is inmiddels bewezen.

Het Odensehuis levert ook mantelzorgondersteuning met advies en respijtzorg. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, wil men graag uitbreiden. Het Odensehuis zet zich vol in voor fondsenwerving maar dat blijkt niet voldoende te zijn.

Met de hogere subsidie wordt het Odensehuis financieel in staat gesteld om de inzet te versterken en uit te bouwen, waardoor een beroep van een aantal mensen op duurdere WMO zorg kan worden voorkomen of uitgesteld.