Papendrecht heeft een vernieuwd Vitaliteitsakkoord

0
152
15 oktober 2021: eerste Vtaliteitsakkoord, foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Het Vitaliteitsakkoord is in Papendrecht een begrip: sinds de start in 2020 met het Sportakkoord, gevolgd door het Preventieakkoord in 2021, zijn er al heel veel activiteiten op gebied van gezondheid, preventie, bewegen en sport aangejaagd. Het mooiste voorbeeld wordt gevormd door de wandelingen die gestart zijn in Papendrecht. De stuurgroep heeft het doel gesteld om Papendrecht 100% wandelgroepdekkend te maken en dat doel is bijna behaald. Dit initiatief is onlangs beloond met de nominatie Loopaward 2023 op het Nationaal Voetgangerscongres in Amsterdam.

Vitaliteitsakkoord 2.0
Op dinsdag 14 november hebben de wethouders Jan Dirk van der Borg (sport) en Arjan Kosten (gezondheid) het vernieuwde ‘Vitaliteitsakkoord 2.0’ in ontvangst genomen. Het vernieuwde Vitaliteitsakkoord Papendrecht geeft richting aan de gemeenschappelijke ambities voor vitale en gezonde inwoners in Papendrecht. Er is bij deze vernieuwing geëvalueerd, wat werkt goed en willen we behouden en wat kan anders of moeten we verbeteren. Hierbij is de input van alle partijen betrokken en verwerkt in het vernieuwde ‘Vitaliteitsakkoord 2.0’.

Arjan Kosten, wethouder Volksgezondheid: “Gezondheid van onze inwoners is belangrijk en geven we hoge prioriteit. Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Met het vernieuwde Vitaliteitsakkoord geven we met de betrokken partijen een mogelijkheid om met elkaar aan gezondheid te werken op een leuke manier.”

Dit akkoord bouwt voort op het eerste Vitaliteitsakkoord. En werken veel partijen en inwoners samen. Het doel van het akkoord is vitale en gezonde inwoners in Papendrecht. Hierin wordt onderstreept dat samenwerking belangrijk is om deze ambities rondom sporten en bewegen, gezonde leefstijl en inclusieve samenleving in Papendrecht te realiseren.

Sport
“Sport is een belangrijk thema in het vernieuwde Vitaliteitsakkoord. Sporten in de buitenruimte mogelijk maken is bijvoorbeeld in het akkoord meegenomen. Met alle sportvoorzieningen en mogelijkheden dragen we bij aan de vitaliteit en gezondheid van onze inwoners.”, aldus Jan Dirk van der Borg, wethouder Sport.

Het Vitaliteitsakkoord bestaat uit afspraken en acties op het gebied van sport, gezondheid & preventie, die naast de beoogde maatschappelijke ambities, de deelnemende partijen ook energie en resultaat opleveren. We willen met elkaar een Papendrecht waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken en zo preventief te werken aan gezondheid en meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Stuurgroep
Het Vitaliteitsakkoord heeft een stuurgroep die aanvragen van inwoners en organisaties toetst of die bijdragen aan het doel van het Vitaliteitsakkoord en of de activiteit geborgd kan worden, want het blijft aanjaagbudget. De stuurgroep bestaat uit mensen uit diverse geledingen van Papendrecht:
• Onderwijs: Ben Biesheuvel
• Sport: Rien Meerman (voorzitter)
• Welzijn: Erika Hes
• GGD: Mariska van Leeuwen
• Provinciale sportorganisatie: Joyce van der Sloot (coördinatie)
• Inwoner: Marvin Straver
• Odensehuis: Herman Nieuwstraten
• Sportcentrum Papendrecht: Marjo Lingsveld

“De herijking van het Vitaliteitsakkoord is een mooi moment om met elkaar te kijken naar waar we nu staan en waar we naar toe willen de komende tijd. Het nieuwe document is een stip op de horizon en geeft aanleiding tot nieuwe resultaten en initiatieven.”. aldus Joyce van der Sloot – Sportservice Zuid-Holland en tevens coördinator sport en preventie

Vitaliteitsakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De vraag naar zorg in Nederland groeit en de zorgkosten stijgen en dit neemt in de toekomst toe. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een landelijk akkoord waarin de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over hoe het preventie het gezondheidsbeleid versterkt en duurzaam wordt geborgd. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare gezonde mensen, die leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving en waarin sprake is van een sterke sociale basis. Door preventie bespaar je op de langere termijn zorgkosten.