Raad stelt nieuwe afvalstoffenverordening vast

0
496
Foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft donderdag de nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld. Dit was nodig vanwege de invoering van omgekeerd inzamelen. Met ingang van 1 januari 2024 wordt voor al het restafval een extra tarief geheven.

Ruud Lammers (OP) liet weten bang te zijn dat er meer zwerfafval naast de containers komt te staan als men voor het restafval moet gaan betalen. Ook is hij bang voor vermenging van restafval met het afval dat gescheiden wordt aangeboden. De fractie van OP diende daarom een amendement in om een jaarlijks vast tarief voor de afvalstoffenheffing in te stellen, waarbij tegelijkertijd de storting van zakken restafval met de pasjes kosteloos zou moeten zijn. Het amendement werd verworpen met alleen de drie stemmen van OP voor.

GroenLinks, PvdA en D66 vonden dat de voorgestelde tarieven inhouden dat eenpersoonshuishoudens verhoudingsgewijs meer gaan betalen voor hun afval dan andere huishoudens. Daarom dienden zij een amendement in om de verdeling tussen de verschillende soorten huishoudens aan te passen.

In dit voorstel zouden voor 1-persoonshuishoudens de vaste kosten dalen van € 290 naar € 264 per jaar en voor 2-persoonshuishoudens van € 312 naar € 309 per jaar. Meerpersoonshuishoudens zouden de vaste kosten zien stijgen van € 360 naar € 389 euro per jaar. Ook dit amendement werd verworpen. Alleen GroenLinks, PvdA en D66 stemden voor.

De verordening zelf werd aangenomen met 1 stem tegen.

Het resultaat van dit alles is het volgende:
– het vaste tarief daalt voor 1-persoons huishoudens van € 309 naar € 290;
– voor 2-persoons huishoudens (van € 360 naar € 312;
– voor huishoudens met 3 of meer personen van € 432 naar € 360.

Hier bovenop komt er een variabel tarief van € 1,50 per zak van maximaal 60 liter en € 0,75 per zak van maximaal 30 liter.

Huishoudens die hun afval goed scheiden en dus weinig restafval hebben, gaan er waarschijnlijk financieel op vooruit, maar huishoudens die veel restafval hebben, gaan waarschijnlijk meer per jaar betalen.

In de nieuwe verordening wordt ook invulling gegeven aan de motie voor de invoering van de ja-ja sticker. Deze sticker is een middel tegen ongeadresseerd drukwerk. Zonder een sticker krijg je geen ongeadresseerd drukwerk (reclamefolders) meer, alleen nog het huis-aan-huisblad Het Kontakt/Klaroen.

Bron: Papendrecht.net