SGP en CU tegen langere winkelopening op 24 en 31 december

0
175
Foto: Pixabay

PAPENDRECHT – De fracties van SGP en ChristenUnie in de gemeenteraad zijn het niet eens met het besluit van het college van B&W om levensmiddelenwinkels toe te staan langer geopend te zijn op de twee zondagen 24 en 31 december. Dit laten zijn weten in een verklaring op hun website.

Volgens de SGP is zondagsrust “een geschenk van God voor onze maatschappij en economie. We pleiten voor zondagsrust vanuit de overtuiging dat dit altijd en voor iedereen goed is. Het doet ons pijn dat anderen dit anders zien. We betreuren het dat de wekelijkse rustdag voortdurend onder druk staat.”

Ook de fractie van de ChristenUnie keurt het besluit van het college af. In haar verklaring zegt de fractie dat zij respecteert “dat andere mensen andere meningen hebben en andere behoeften hebben voor activiteiten op zondag. Wij willen zeker niet anderen de wet opleggen. Maar wij hechten wel aan het belang van de zondagsrust als een geschenk voor de mens, waar we zuinig op moeten zijn.”

Wat de fracties van de ChristenUnie en SGP betreft blijft het deze collegeperiode bij deze eenmalige uitzondering op de winkeltijdenverordening.

Volgens de ontheffing mag een aantal levensmiddelenwinkels op de zondagen 24 en 31 december langer open zijn. De levensmiddelenwinkels mogen op deze twee zondagen van 11:00-17:00 uur geopend zijn, in plaats van de gebruikelijke tijd tussen 12 en 16 uur. De desbetreffende winkels hadden hiervoor op grond van de winkeltijdenverordening een verzoek ingediend. Het college van B&W is bevoegd om hierover een besluit te nemen.