Bevers kosten Waterschap Hollandse Delta al ruim twee ton dit jaar

0
111

REGIO – De opmars van de bever in Nederland vordert gestaag. Dertig jaar geleden werd de uitgestorven diersoort opnieuw uitgezet in ons land en op dit moment telt ons land naar schatting zo’n 7000 bevers. Die succesvolle terugkeer levert niet alleen blije gezichten op, waterschappen moeten steeds meer kosten maken om de schade van bevers te herstellen. Hollandse Delta was dit jaar ruim twee ton daar aan kwijt.

Door de jacht en vervuilde waterwegen in het Nederland van de 19e eeuw stierf de laatste bever in 1826. Ruim anderhalve eeuw later werd het grootste knaagdier van ons land eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 opnieuw uitgezet op verschillende plaatsen in Nederland. Zo ook in de Hollandse en Brabantse Biesbosch. Vooral in Zuid-Nederland is de bomenknager aan een gestage opmars bezig. Volgens het waterschap bivakkeren er nu zo’n 1500 bevers in de regio Drechtsteden en Hoeksche Waard.

5 miljoen
Vooral instanties die van doen hebben met infrastructuur tasten diep in de buidel vanwege het knaagdier. Bij de waterschappen, verantwoordelijk voor de waterwegen en dijken, zorgt de bever voor een flinke schadepost. Herstel, maatregelen om meer schade te voorkomen en het inhuren van experts om bevers te verjagen of te verhuizen kostten de waterschappen over de afgelopen vier jaar ruim 5 miljoen euro, wist RTL Nieuws eind november te melden. Waterschap Hollandse Delta, waar Dordrecht en Zwijndrecht onder vallen, liet aan RTV Dordrecht weten dat de schade in onze regio in de tonnen loopt.

Volgens cijfers van het waterschap was men tot december van dit jaar 214.000 euro kwijt aan het rossige knaagdier. Opvallend genoeg richtte de bever in 2022 voor een stuk minder geld schade aan. De totale schade telde toen ‘maar 35.000 euro. In 2021 bedroeg de schadepost na twaalf maanden precies een kwart miljoen euro. Deze kosten zijn puur voor wering en reparatie; personeelskosten zijn volgens het waterschap niet meegerekend.

Een woordvoerder laat weten dat er weinig reden is tot zorg over de veiligheid: “Op de locaties waar de bever is gesignaleerd, worden er controles uitgevoerd. Bij het aantreffen van holen worden deze uitgegraven en worden preventieve maatregelen getroffen zoals het aanbrengen van beverwerend gaas.” Het waterschap laat weten zich tijdens deze acties te houden aan het beverprotocol van de provincie. Wel zal de kostenpost voor de waterschappen, maar bijvoorbeeld ook voor ProRail en Rijkswaterstaat waarschijnlijk verder oplopen als de beverpopulatie toeneemt.

Dit is een artikel van Trevyn van Houwelingen voor onze mediapartner RTV Dordrecht.