Steeds meer vogels overnachten in de Biesbosch

0
110
Foto: Staatbosbeheer

REGIO – Ruim 62.000 kolganzen, bijna 8000 grauwe ganzen, ruim 3000 brandganzen, 800 toendrarietganzen, 23 kleine zwanen en zelfs 1 wilde zwaan. Dat is het resultaat van de slaapplaatstelling die begin december door vrijwilligers en boswachters in de Biesbosch is uitgevoerd.

De tellers zijn erg tevreden over de aantallen. De aantallen waren indrukwekkend te noemen, laten ze weten. Vanaf 14 verschillende plekken worden dan de uitvliegende vogels geteld die in de Biesbosch hebben geslapen. Het natuurgebied heeft een hele belangrijke slaapplaatsfunctie voor vele soorten vogels. Het is één van de zeer weinige plekken in ons land waar dieren ’s nachts echt tot rust kunnen komen en niet verstoord worden door mensen, lichtte boswachter Harm Blom eerder al toe.

De watervogels komen van heinde en verre naar het gebied toe om er de nacht door te brengen. “Ze komen uit de hele regio, uit Rotterdam, uit Brabant. De Biesbosch is een goed gebied om te slapen. Het is een zoetwatergetijdengebied, dat al jaren in trek is bij ze. De laatste 50 jaar zijn de aantallen echt toegenomen”, zei de boswachter na een vorige telling. “Dat komt omdat er hier steeds meer ruimte is gekomen voor de rivier; er is grond teruggegeven aan de natuur.” En nog belangrijker: het is ondiep water waar niet gevaren mag worden. Dat is inmiddels schaars in Nederland. “Eigenlijk mag je overal met je boot of kano komen. En watervogels zijn heel verstoring-gevoelig.”

Daarom zijn er in de Biesbosch ballenlijnen gespannen, zodat er ook echt niemand met een bootje in kan. “De dieren raken snel aan de rust gewend. In andere gebieden probeert men dat ook te creëren, maar dan blijft het bij kleine hoekjes. Het blijft lastig, zelf in de Waddenzee mag je bijna overal komen.”

Slapende meeuwen
Naast de vele ganzen en zwanen zijn er ook op verschillende plekken slapende zeearenden en groepen bruine- en blauwe kiekendieven geteld. De aantallen ganzen gaan de komende weken alleen maar toenemen.

Een fenomeen dat niet zo zichtbaar is zijn de grote aantallen slapende meeuwen op de spaarbekkens van Evides. Vaak gaat dit om aantallen rondom de 50.000. “De aantallen vogels die overnachten lijken de laatste jaren toe te nemen. Een mooie ontwikkeling”, zeggen de tellers.

Dit is een verhaal van Marjolein Vos voor onze mediapartner RTV Dordrecht.