Samenwerken aan thuis in Papendrecht

0
130
Foto: Joke van der Klooster

PAPENDRECHT – Voor 2024 en 2025 hebben de gemeente Papendrecht, Woonkracht10 en huurdersstichting CombiRaad prestatieafspraken gemaakt die gericht zijn op het bieden van een thuis voor iedereen die in Papendrecht in aanmerking komt voor een woning van Woonkracht10. Om dit te bereiken hebben de drie organisaties elkaar nodig. Dit valt te lezen in een persbericht van de gemeente Papendrecht.

Afgelopen donderdag ondertekenden wethouder Arno Janssen, Erwin Zwijnenburg van Woonkracht10 en Leo Hartkoren van huurdersstichting CombiRaad de nieuwe samenwerkingsafspraken. “We willen samenwerken, niet alleen onderling, maar ook met vele andere organisaties. Net als de vorige keer maken we ook nu weer zo concreet mogelijke afspraken voor een periode van twee jaar. Deze afspraken dragen bij aan de huisvestingsdoelen voor een langere termijn,” aldus wethouder Arno Janssen.

De CombiRaad is naar eigen zeggen zeer tevreden met de nieuwe samenwerkingsafspraken, die in goed overleg tot stand zijn gekomen. “De realisatie van de afspraken zal veel werk vergen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit met de inzet van alle organisaties gaat lukken. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alles tegelijk kan en sommige acties de nodige tijd kosten, maar uiteindelijk is de huurder ermee gebaat”, volgens Leo Hartkoren.

Ook Erwin Zwijnenburg benadrukt het belang van deze afspraken: “Woonkracht10 investeert de komende jaren fors in Papendrecht, onder andere in veerkrachtige buurten en verduurzaming van woningen. De complexe vraagstukken waar we voor staan, vragen dat we samenwerken in partnerschap. De samenwerkingsafspraken laten zien dat we hier niet alleen voor staan.”

De belangrijkste opgaven in Papendrecht
Bij het thema volkshuisvesting liggen veel uitdagingen. Specifiek voor Papendrecht benoemen zijn er drie thema’s die de komende jaren extra aandacht vragen binnen deze samenwerkingsafspraken:

1. De herstructurering van Kraaihoek tot zorgzame buurt
De sloop van de 99 woningen in het zuiden van deze wijk is afgerond en wordt nu gevolgd door de nieuwbouw van 137 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan de bouw start in 2024. Daarnaast ligt er de ambitie om van Kraaihoek Zuid een buurt te maken waar nieuwe bewoners, jong en oud, vitaal en zorgbehoevend, elkaar leren kennen en omkijken naar elkaar. Waar je, mede daardoor, zo lang als mogelijk thuis kunt blijven wonen als je ouder wordt. De komende tijd vraagt dit veel inzet van betrokken organisaties om de goede en gezamenlijke keuzes te maken voor een plan dat in de jaren daarna tot stand komt.

2. De uitrol van het warmtenet
HVC en Woonkracht10 zijn in samenwerking met de gemeente al begonnen met het aardgasloos maken van de eerste huurwoningen en deze aan te sluiten op tijdelijke warmtecentrales. Ook voor 2024 en 2025 zijn weer complexen geselecteerd.

3. Toenemende kwetsbaarheid van mensen en buurten
Woonkracht10 richt zich met name op bewoners die voor hun huisvesting echt afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Die groep wordt steeds groter en ook de sociale problematiek die bewoners hebben groeit. Als gevolg daarvan ontstaan concentraties van kwetsbaarheid, waar de leefbaarheid onder druk staat. De afspraak is dat er meer aandacht komt voor deze ontwikkeling en dat gewerkt wordt aan toenemende veerkracht van buurten.