“Samen Sterker in lokaal Nieuws”: lokale omroepen in Drechtsteden (inclusief Dordrecht), Ridderkerk en Molenlanden starten samenwerking

0
159
Op de foto v.l.n.r.: Koos van Wijngaarden (RTV Papendrecht), Tony Bierhaus (ATOS), Nelleke de Smoker (RTV Dordrecht), Ton van Wijngaarden (RTV Dordrecht), Hans Hulswit (RTV Papendrecht), Hans Magito (RTV-Ridderkerk), Arie Slob (Klokradio), Erik Versluis (Merwe RTV), Bertus Kraaijeveld (Merwe RTV).

PAPENDRECHT / REGIO – De lokale publieke omroepen RTV Papendrecht, RTV Ridderkerk, RTV Dordrecht, ATOS, MerweRTV en Klokradio gaan vanaf januari 2024 de krachten bundelen om te komen tot een nog betere nieuwsvoorziening voor volgers, luisteraars en kijkers in hun uitzendgebied. Dat hebben de omroepen maandag 18 december in een gezamenlijk overleg besloten.

Meer lokaal nieuws
De intensivering van de samenwerking van de omroepen moet er voor zorgen dat er een impuls gegeven wordt aan de nieuwsvoorziening voor alle inwoners van het gebied. De omroepen hebben besloten dat een werkgroep aan de slag gaat om tot één sterke publieke omroep te komen, waarin iedere kern, stad en dorp in het gebied nog beter voorzien wordt van het laatste (lokale) nieuws en ontwikkelingen in de streek. De omroepen nemen deze stap in de volle overtuiging dat ze zo hun lezers, luisteraars en volgers nog beter kunnen voorzien van urgent, uniek en relevant nieuws uit hun eigen omgeving.

Samen bouwen
Door de invoering van de nieuwe Mediawet, die in 2026 in werking treedt, komt er meer geld beschikbaar vanuit het Rijk dat omroepen in staat stelt naast vrijwilligers, ook betaalde krachten aan te nemen. Dit extra geld is bedoeld om juist op lokaal niveau een sterk journalistiek netwerk te kunnen realiseren zodat de inwoners niet alleen aangewezen zijn op provinciaal of landelijk nieuws.

Vanaf 2027 is er per streek één licentie beschikbaar. De omroepen in de Drechtsteden, Ridderkerk en Molenlanden zetten daarom nu al gezamenlijke stappen, zodat ze de nieuwsvoorziening in de hele streek kunnen versterken en de vrijwilligers in staat stellen om ook in de toekomst hun lokale radio en tv programma’s te kunnen blijven verzorgen voor de inwoners van hun dorpen en steden.