Rivierwater komt nog hoger te staan

0
290
Foto: waterschap Rivierenland, Cees van der Wal

ALBLASSERWAARD – Na twee eerdere hoogwatergolven stijgt dit weekend de Rijn opnieuw en deze golf wordt hoger. Op de Rijn bij Lobith wordt een piek verwacht van 14,60m boven NAP op donderdag 28 december. Als gevolg hiervan zullen meer uiterwaarden en buitenpolders vol stromen. Het water zal hoger tegen de dijken staan langs Rijn, Neder-Rijn, Waal en Merwede. Dit meldt waterschap Rivierenland.

Door de opeenvolgende hoogwaters en aanhoudende neerslag is de bodem doorweekt. Kwel treedt op in het gehele rivierengebied. Gemalen draaien volop om het teveel aan water af te voeren.

Langs de dijken voert het waterschap regelmatig inspecties uit. Dat gebeurt al sinds november. Omdat deze golf hoger wordt, inspecteert men de dijken vaker. Dijkbeheerders letten daarbij speciaal op schade door graverij van dieren en op wellen. Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, worden maatregelen genomen. De coupure in de zomerkade bij Heerewaarden is gesloten. Het sluiten van andere coupures is vooralsnog niet aan de orde.

Het waterschap is “tijdens de feestdagen alert om bij extreem weer zo nodig maatregelen te nemen”, stelt het waterschap.