CRP stopt op 1 januari

0
88

PAPENDRECHT – De Culturele Raad Papendrecht (CRP) gaat stoppen. Naar eigen zeggen heeft het bestuur ‘na rijp beraad’ besloten vanaf 1 januari verder te gaan als ‘slapende stichting’.

De CRP heeft voor het jaar 2024 dan ook geen subsidie aangevraagd bij de gemeente. De reden hiervoor is een terugloop van vrijwilligers en inkrimping van het bestuur. Wel heeft men onderzocht of de activiteiten zoals deze tot nu toe werden georganiseerd, op de een of andere wijze kunnen worden voortgezet.

De CRP heeft in gesprekken met de gemeente zijn duidelijke voorkeur uitgesproken om deze activiteiten onder te brengen bij de Volksuniversiteit Papendrecht. Dat zou ook moeten gelden voor de daarvoor benodigde secretariële ondersteuning, die tot nu toe door ambtenaren van de gemeente is verleend. Men hoopt binnenkort meer duidelijkheid hierover te krijgen van de gemeente.

Het maandelijkse Schrijverscafé en het al lang lopende Open Atelier zullen in ieder geval in de eerste helft van 2024 op de gebruikelijke wijze voortgezet worden.

Tussen de Culturele Raad en de Culturele Adviesraad (CAR) bestaat sinds vele jaren een ‘personele unie’. Dit houdt in dat de leden van de CRP tegelijkertijd ook lid zijn van de CAR. Een en ander betekent dat ook de CAR ophoudt te bestaan.

Als ‘laatste wens’ spreekt de CRP de hoop uit dat Papendrecht ‘een heus multifunctioneel cultuurcentrum’ zal kunnen realiseren. Dit moet een plek worden waar “altijd wel iets te doen en te vinden is op het gebied van cultuur en waar cultuurpartners elkaar heel snel weten te vinden onder één dak. Dat verdient onze mooie gemeente”, zo besluit de verklaring.