Hoogwater en kwel houden nog lang aan; piek trekt vrijdag langs regio

0
171
De Waal bij Zaltbommel, foto: Waterschap Rivierenland

REGIO – De piek van hoogwater trekt momenteel door het rivierengebied. Vrijdag trekt de piek voorbij Gorinchem richting zee. Dit meldt Waterschap Rivierenland.

Als de golf Gorinchem passeert, valt dat vrijdag samen met springtij op zee. Samen zorgt dat bij vloed voor hoge waterstanden op de Merwede. Kades en parkeerplaatsen aan de rivier in Gorinchem en Woudrichem kunnen net nat worden. Coupures als de Waterpoort in Woudrichem of de Dalempoort in Gorinchem hoeven bij deze waterstanden niet dicht.

Kwel zorgt nog lang voor extra water
Dit weekend daalt de Rijn, maar niet erg ver. Volgende week blijft de rivier op een hoog niveau rond 13m boven NAP. Dat betekent dat kwel lang aanhoudt, tot ver in januari. Waar kwel de sloten vult, voert men het teveel af met stuwen en gemalen. Kwel kan zorgen voor een vol riool, natte velden en kelders. Het is aan bewoners zelf om te bepalen hoe zinvol het is om overtollig water uit hun kelders weg te pompen.

Geen knelpunten langs de dijk
Inspecties wijzen uit dat de dijken hun werk goed doen. Er zijn geen knelpunten. Wellen houdt men in de gaten, soms kist men ze op met zandzakken. In de Betuwe en in de Gelderse Poort vonden gisteravond de eerste bever patrouilles plaats bij hoogwater. Deze nieuwe inspectie moet helpen om zicht te krijgen op bevers bij dijken. Bevers kunnen holen graven in dijken. Met onder meer infrarood kijkers wordt gespeurd. Bevers zijn wel gezien, maar schades zijn nu niet aangetroffen.

Pompen naar lager peil
Het is nu vooral kwel dat de sloten vult en geen neerslag. Maar het weekend wordt weer wisselvallig. Daarom pompen de gemalen voortdurend om het teveel aan water af te voeren. Daartoe vraagt het waterschap aan de provincie Zuid-Holland om de Arkelse Damsluis tussen Linge en Merwedekanaal weer te openen.

Bron: Waterschap Rivierenland