Wadvogels: van de toendra tot aan Zuid-Afrika

0
62

PAPENDRECHT – Op donderdag 15 februari is er een lezing in het Streeknatuurcentrum van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard gegeven door Albert de Jong.

Vogeltrek is een van de meest fascinerende natuurverschijnselen. Neem nu de indrukwekkende tocht van de Rosse Grutto, die vanaf het Arctisch gebied een non-stop vlucht van vijfduizend kilometer naar de Nederlandse Waddenzee maakt.

Om vervolgens door te vliegen naar West-Afrika, om daar te overwinteren. Ieder jaar trekken miljoenen wadvogels heen en weer tussen hun broedgebieden en de winterplekken in West-Europa en Afrika.
Langs deze route, die ook wel “flyway” wordt genoemd, worden ze ’s winters geteld om na te gaan hoe groot de populaties zijn en waar deze vogels in de problemen komen.

Albert de Jong (Sliedrecht, 1988) begon via de jeugdexcursies van de NVWA met vogels kijken en werkt tegenwoordig bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Hij ging in januari 2020 en 2023 naar Mauritanië om daar steltlopers te tellen. Aan de hand van foto’s vertelt hij over deze expedities, de uitkomsten van de tellingen en de verhalen die bij trekvogels horen. Deze tellingen worden overigens gecombineerd met watervogeltellingen in Europa, die ook in het binnenland worden gedaan en waar ook vogeltellers voor actief zijn in de Alblasserwaard.

Je bent van harte welkom op Matenaweg 1 te Papendrecht.
Inloop vanaf 19:30 uur.
Start van de lezing 19:45 uur.
Toegangsprijs is € 2,50.