Inwoners Molenlanden zitten niet te wachten op ‘idioot grote’ windmolens in de polder

0
257
Marien Harrewijn van Stichting Gaaf Slingeland kijkt uit over een van de plekken die wordt onderzocht voor windmolens © Rijnmond

ALBLASSERWAARD – Inwoners van meerdere dorpjes in de gemeente Molenlanden zitten niet te wachten op grote windturbines in hun omgeving. Ze verpesten volgens hen het landschap en zijn gevaarlijk voor de vogels die in het gebied leven. De gemeenteraad gaat op zes locaties onderzoeken of daar windmolens gebouwd kunnen worden.

“Hier zitten brandganzen, kolganzen, purperreigers, weidevogels en allerlei wilde vogels”, zegt Ad van ’t Hof, terwijl hij vanuit zijn achtertuin in Bleskensgraaf uitkijkt over één van de locaties die de gemeente op het oog heeft om windmolens neer te zetten. Een open landschap, waar nu alleen een enkele hoogspanningsmast staat. De gemeente ziet er mogelijkheden voor zeven grote windturbines.

Trekroute
“Dit is een trekroute van vogels naar de Biesbosch, waardoor hier veel vogelsoorten vliegen. Iedereen vreest ook het ‘gehaktmoleneffect’ op de grote vogels die hier van noord naar zuid trekken. ”

Volgens Van ’t Hof is het niet zo simpel dat de omwonenden de windmolens, die zo’n 240 meter hoog kunnen worden, gewoonweg niet in hun achtertuin willen hebben. Hij sprak ook tijdens een commissievergadering in namens de buurtgroep ‘Vlak-K’.

“We willen de windmolens op locaties waar ze zo min mogelijk mensen raken. Als ze hiér geplaatst gaan worden, zijn er zo’n 190 woonadressen die de windmolens in het zicht gaan krijgen. Ik denk dat dit voor veel mensen zou betekenen dat ze het liefst willen verhuizen. Ik denk dat veel mensen in allerlei opzichten, ook emotioneel, hierdoor in de klem komen.”

Van ’t Hof zegt dat iedereen in zijn omgeving ontzet heeft gereageerd op het nieuws dat deze plek verder wordt onderzocht. “Het zijn idioot grote windmolens. Mensen noemen het een weerzinwekkend idee. Niet alleen omdat ze het zelf niet willen zien, maar ook omdat het landschap gaat veranderen. We zijn van mening dat er betere locaties zijn, die ook beter passen bij het plan om windmolens dicht bij grootverbruikers te plaatsen.”

De achtertuin van Ad grenst aan zoekgebied K © Rijnmond

‘Uniek stukje Nederland’
Ook op andere plekken in Molenlanden, zoals in de omgeving van de Slingelandseweg in Giessenburg en Overslingeland in Noordeloos, zijn omwonenden niet blij met de plannen van de gemeente. Dit zoekgebied, ‘M’, is volgens Marien Harrewijn van de stichting Gaaf Slingeland een uniek gebied. Toch wordt het door de gemeente onderzocht of hier vier windturbines kunnen komen.

“Het is een open polderlandschap, waar nog veel wild zit. We zagen net al een witte reiger, maar hier zitten ook ijsvogeltjes, steenuiltjes en allerlei soorten watervogels. In onze ogen is dit een kwetsbaar en uniek gebied.”
De stichting vraagt zich af of juist deze plek dan wel geschikt is voor windmolens. “We vinden het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad dit überhaupt als optie noemt. Ik snap daar niks van: dat we zó’n uniek stukje Nederland zouden willen opofferen voor dergelijke industriële turbines. Dit is een van de weinige gebieden waar nog niet gebouwd is en waar geen industrieterrein is. Daar moeten we met elkaar zuinig op zijn.”

Avelingen
Eerder werd een andere locatie genoemd als mogelijkheid: Avelingen (Gorinchem). Ook deze plek leverde weerstand op, onder meer vanwege het effect op de natuur en op de skyline van Gorinchem. Eind 2022 ging er een voorlopige streep door deze locatie. Door nu ook deze zes nieuwe plekken verder te onderzoeken, willen de gemeenten nagaan of er reële en alternatieve locaties zijn.

“Mochten die er niet zijn, dan komt Avelingen als mogelijke locatie voor windmolens weer in beeld”, zeggen de gemeenten. “Wel is het zo dat alleen zoeklocatie Avelingen niet genoeg is om het volledige windbod te halen. Er moeten dus in ieder geval één tot twee locaties voor windmolens bijkomen in onze regio.”
Windturbines bij natuurgebied in Gorinchem: ‘moet de stad dit willen?’

Participatie
De gemeenten Gorinchem en Molenlanden willen de inwoners en ondernemers uit de Alblasserwaard de komende maanden intensief betrekken bij het onderzoek naar de locaties. Zo wordt per ‘windmolenzoekgebied’ een werkgroep samengesteld, waarin inwoners en ondernemers mee kunnen praten. Zij kunnen zich tot 17 februari daarvoor aanmelden.

De resultaten worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraden. In juli besluiten ze welke locaties definitief als zoeklocaties worden aangewezen. Daarna ligt de bal bij de provincie, dat verder onderzoek gaat doen naar de plaatsing van de windmolens.

Papendrecht
Ook in Papendrecht is enige beroering ontstaan naar aanleiding van dit plan. Een van de mogelijke locaties (Vlak-J) ligt precies aan de gemeentegrens met Papendrecht, ten noorden van de wijken Molenvliet en Wilgendonk.

De paars gearceerde gebieden zijn mogelijke locaties, afbeelding: gemeente Molenlanden

Afspraken
De gemeenten Molenlanden en Gorinchem hebben met het waterschap en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over de energietransitie. Daarin staat dat ze 389 TJ aan windenergie moeten opwekken. Dat komt neer op de plaatsing van zes tot tien grote windturbines. De gemeenteraad van Molenlanden stemde onlangs in met een nadere verkenning van vijf locaties in Molenlanden en één in Gorinchem.

Dit is een verhaal van onze mediapartner Rijnmond.