Odensehuis, ook voor mensen met jongdementie

0
201
Foto: Herman Nieuwstraten op Facebook

PAPENDRECHT – Op 1 februari is het Odensehuis in Papendrecht gestart met een ontmoetingsplek voor mensen met dementie op jonge leeftijd. We spreken van jongdementie als het gaat om mensen onder de 65 jaar. Iemand kan 40 of 50 jaar zijn, maar ook 32 jaar.

Elke donderdag van 10.00 tot 15.00 uur staat de deur in de Gerbrandystraat 31 open. Het Odensehuis biedt voor mensen met jongdementie een eigen plek om elkaar te ontmoeten en samen te onderzoeken wat nog wél kan. Samen kijkt men wat je leuk vindt om te doen. Dat kan zijn bewegen, zoeken naar vrijwilligerswerk, samen activiteiten ondernemen, samen een kopje koffie drinken en ervaringen uitwisselen. Ook naasten en mantelzorgers zijn welkom in het Odensehuis.

De groep Odensehuis Jongdementie heeft een regiofunctie, wat betekent dat de groep open staat voor alle jonge mensen met dementie uit de regio Waardenlanden.

Aanmelden hoeft niet, je kunt zo binnen lopen. Er is ook geen indicatie nodig.

Wie meer wil weten kan bellen met coördinator Marjan Middelburg, 06 42673452 of kijken op de website: www.odensehuispapendrecht.nl