Komst asielzoekers naar Zwijndrecht zo goed als zeker

0
167
Het overgrote deel van de gemeenteraad liet zich niet overhalen door de demonstranten die zich voor het Raadhuis hadden verzameld, foto: RTV Dordrecht

ZWIJNDRECHT – Alle fracties van de Zwijndrechtse gemeenteraad zullen zo goed als zeker instemmen met de komst van tussen de 230 en 300 asielzoekers naar Zwijndrecht. Dat bleek dinsdagavond tijdens een raadsvergadering waar bewoners konden inspreken en de raadsfracties burgemeester en wethouders konden bevragen over de plannen. Zoals eerder bekend werd, worden de asielzoekers opgevangen in Hotel Ara van de familie van der Valk.

Buiten stonden rond de 50 tegenstanders, veelal bewoners uit rondom liggende wijken. De demonstranten vreesden vooral voor de veiligheid in de omgeving, een aantal van hen zei zelf al lange tijd een woning te zoeken en die niet te kunnen krijgen . “En voor die buitenlanders wordt alles gedaan” was een veel gehoord argument.

Binnen in het gemeentehuis klonken meer genuanceerde geluiden. Zo werd er een brief voorgelezen van een voorstandster die, bang voor bedreigingen, niet durfde te komen vertellen dat het juist goed is dat Zwijndrecht ruimte heeft gevonden voor de opvang. De meeste insprekers lieten overigens weten geen tegenstander te zijn, maar vroegen wel om veiligheidsmaatregelen vooraf en wezen op het feit dat vooral volkshuisvesting voor de Zwijndrechtenaren zelf een groot probleem is dat opgelost moet worden.

Alle gemeenteraadsfracties uiteindelijk voor
Na de insprekers was het de beurt aan de fracties om wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college. GroenLinks liet weten dat we niet moeten vergeten dat de opvang in gemeenten een einde moet maken aan de mensonterende toestanden in Ter Apel. De twee lokale partijen ABZ en ZZP lieten weten eigenlijk tegen te zijn, maar hebben gekozen voor ‘meebewegen’ om zo invloed te houden. De beide fracties gaan onder bepaalde voorwaarden akkoord. Zo moet er alles aan gedaan worden om het aantal te beperken tot 230. Dat is het aantal dat geldt als de wettelijke verplichting voor Zwijndrecht nu de spreidingswet in werking is getreden. Bij langdurige overlast moet de gemeente de bevoegdheid hebben om tot sluiting over te kunnen gaan, vinden de partijen.

Ook de VVD liet weten liever geen azc te zien in Zwijndrecht, maar neemt haar verantwoordelijkheid. Verder vinden de liberalen dat de opvang voor maximaal de afgesproken 3 jaar moet zijn en dat er geen verlenging plaats kan vinden. De PvdA gaf het college een compliment en sprak van bestuurlijke moed.

De gemeenteraad van Zwijndrecht kwam dinsdagavond bijeen, foto: RTV Dordrecht

Winst Van der Valk Hotel deels voor Zwijndrecht
Fred Loos, fractievoorzitter van de ABZ (Algemeen Belang Zwijndrecht) stelde dat het Van der Valk Ara Hotel fors winst zal maken aan de opvang van asielzoekers en verzocht het college aan de ‘hotelfamilie’ te vragen of met een deel van die verdiensten iets leuks voor Zwijndrecht gedaan kan worden, bijvoorbeeld een festival.

Voorbereidingen in volle gang
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de komst van maximaal 300 asielzoekers in volle gang. Burgemeester Edo Haan zegt nauw contact te hebben met het COA , de landelijke organisatie die de opvang organiseert. Zo moet er bijvoorbeeld gezorgd worden voor onderwijs aan minderjarigen en komt er een klankboordgroep met alle betrokkenen, waaronder de bewoners in de omgeving. Ook komt er een speciaal telefoonnummer voor klachten en ideeën. Wethouder Kreukniet vertelde dinsdagavond geschrokken te zijn van de reacties en bedreigingen ook aan zijn adres maar klonk vastberaden. “We hebben een opdracht van de gemeenteraad om opvang te regelen en dat gaan we doen.”

Op 27 februari neemt de gemeenteraad van Zwijndrecht een definitief besluit over de opvang.

Dit is een verhaal van Ron van de Rhee voor onze mediapartner RTV Dordrecht.