Green Energy Day: 21 februari: de dag dat de duurzame energie ‘op’ is

0
126
Foto: NOS

ZUID-HOLLAND – Op 21 februari is alle duurzame energie die we in de provincie Zuid-Holland produceren ‘op’ voor dit jaar, als de Zuid-Hollanders alles wat ze dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Op die dag valt de Zuid-Hollandse Green Energy Day. Voor Nederland als geheel valt Green Energy Day in 2024 op 8 maart. “Zuid-Holland heeft nog een wat grotere uitdaging dan de meeste andere provincies. Maar het kan zeker: er zijn al tal van mooie Zuid-Hollandse projecten met bijvoorbeeld zonne- of windenergie of warmtepompen,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Natuurlijk verschillen de kansen en mogelijkheden per provincie. Uiteindelijk willen we Green Energy Day voor het hele land opschuiven naar 31 december in 2050. Dan is al onze energie hernieuwbaar. “Dat is nodig voor onze onafhankelijkheid van onbetrouwbare regimes en voor het klimaat, en het biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid,” zegt Van der Gaag.

Berekening
Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten werken al hard om het aandeel duurzame energie te vergroten. Nederland is bijvoorbeeld kampioen zonne-energie en het vermogen aan windenergie is fors gegroeid, vooral op zee. Ook wordt er veel energie bespaard vanwege de hoge energiekosten.

Het aandeel duurzame energie voor heel Nederland is naar verwachting 18,6 procent in 2024*. In tijd uitgedrukt is dat 68 van de 365 dagen, zodat Green Energy Day valt op 8 maart 2024. In 2023 viel Green Energy Day op 2 maart*. Vorig jaar is het dus nog niet gelukt om Green Energy Day twaalf dagen op te schuiven, wat nodig is om in 2050 uit te komen op 100 procent duurzaam.


Pluim voor wie zich inzet voor klimaatdoelen

De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. We geven mensen die zich hiervoor inzetten een pluim en enthousiasmeren anderen. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Olof van der Gaag.

Over de NVDE:
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De aangesloten bedrijven zijn actief in hernieuwbare elektriciteit, warmte en gassen en in duurzame mobiliteit, de gebouwde omgeving en de industrie. De activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.

*Gebaseerd op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, 1 november 2022.