Zoektocht nieuwe Commissaris van de Koning van start

0
106
Hugo de Jonge ontvangt de profielschets, foto: provincie Zuid-Holland

DEN HAAG – Afgelopen woensdag hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland tijdens een bijzondere Statenvergadering de profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning in Zuid-Holland vastgesteld. Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nam tijdens deze vergadering de profielschets in ontvangst. De vacature wordt vanaf donderdag 15 februari door de minister opengesteld. De vacature is ontstaan nadat Jaap Smit op 13 oktober zijn vertrek aankondigde per 1 september 2024.

Bijzondere Statenvergadering
Sinan Özkaya, voorzitter van de vertrouwenscommissie, gaf in de Statenvergadering een toelichting over de totstandkoming én de inhoud van de profielschets: “Zuid-Holland staat voor grote complexe opgaven die vragen om verbindend leiderschap. Wij zoeken een commissaris die betrokken en deskundig is en voor verbinding zorgt. Die vanuit het belang van onze democratie en slagvaardig bestuur Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in positie brengt om veranderingen in te zetten die nodig zijn voor onze provincie.

Wat verwachten inwoners van de nieuwe commissaris?
Om een beeld te krijgen van wat inwoners belangrijke eigenschappen vinden voor een commissaris van de Koning, heeft de provincie een representatieve enquête laten uitvoeren onder de inwoners van Zuid-Holland. De inwoners van Zuid-Holland zoeken een echte verbinder, leider en ambassadeur in de nieuwe commissaris. De commissaris moet weten wat er speelt in Zuid-Holland, eerlijk en duidelijk zijn en verbinding brengen in een gepolariseerde samenleving. De commissaris moet daarbij knopen kunnen doorhakken wanneer dat nodig is.

Vertrouwenscommissie
Tijdens de Statenvergadering is ook de vertrouwenscommissie van 13 statenleden ingesteld die de gesprekken gaat voeren met de kandidaten en verslag uitbrengt aan Provinciale Staten. Provinciale Staten nemen daarop naar verwachting in juni een besluit en sturen deze aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe Commissaris van de Koning wordt vervolgens op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van zes jaar.