Streekvorming lokale omroepen krijgt vorm

0
153
De besturen van de verschillende omroepen kwamen onlangs bijeen in de studio van RTV-Ridderderk om verdere afspraken te maken. Op de foto staan v.l.n.r.: Hans Hulswit en Koos van Wijngaarden (RTV Papendrecht), Tony Bierhaus (ATOS RTV), Bertus Kraaijeveld (Merwe RTV) en Ton van Wijngaarden (RTV Dordrecht). V.l.n.r. zittend: Arjan ’t Jong (RTV-Ridderkerk), Arie Slob (Klokradio), Nelleke de Smoker (RTV Dordrecht), Jacco Schook (Klokradio) en Erik Versluis (Merwe RTV).

REGIO – De lokale omroepen van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking in de streek verder vorm te geven. De samenwerking tussen de omroepen is erop gericht om de inwoners van deze gemeenten nog beter te kunnen informeren over de lokale samenleving en ontwikkelingen in de streek.

Positieve toekomst
De publieke lokale omroepen ATOS RTV, Klokradio, Merwe RTV, RTV Dordrecht, RTV Papendrecht en RTV-Ridderkerk bereiden zich met de vorming van een streekomroep voor op de aangekondigde wijzigingen in de nieuwe mediawet, die afgelopen najaar is aangenomen in de Tweede Kamer. De nieuwe mediawet werkt toe naar de vorming van 80 streekomroepen, die nog meer en beter dan nu de mogelijkheid hebben om alle inwoners in de eigen streek te voorzien van uniek, relevant en urgent nieuws. De samenwerkende omroepen vinden het van groot belang om actief te participeren in het hele streekgebied en willen een belangrijke, toegevoegde waarde (blijven) leveren vóór en dóór inwoners van alle gemeenten en kernen in de streek.

Nieuwe mediawet
De nieuwe mediawet voorziet erin dat – naast regionale en landelijke omroepen – voortaan ook lokale omroepen een basisfinanciering krijgen om naast de vrijwillige programmamakers een professionele journalistieke nieuwsredactie op te kunnen zetten. In de nieuwe mediawet komt de basisfinanciering van de lokale omroep sector voor een groot deel vanuit het Rijk. Daarmee kunnen de streekomroepen de lokale nieuwsvoorziening naar een hoger niveau tillen.

Bundeling van kracht maakt sterker
Door de krachten in de streek te bundelen ontstaat er een sterkere, financieel gezondere en beter uitgeruste streekomroep. Inmiddels heeft Klokradio een formeel verzoek ingediend bij de NLPO om toegevoegd te worden aan onze streek. Alle omroepen inclusief Klokradio zetten dit voorjaar de eerste concrete stappen in de samenwerking met een centrale nieuwsredactie in Dordrecht en een gezamenlijke website voor de nieuwsvoorziening in de hele streek.

Ontwikkelingen binnen de branche
Branchevereniging NLPO ondertekende eerder deze maand een alliantie met de RPO, dat de regionale omroepen vertegenwoordigt. Door samen te werken aan een duidelijk, onderscheidend lokaal en regionaal media-aanbod, wordt meer journalistieke kwaliteit en diversiteit in de nieuwsverslaggeving bereikt. Het doel is het bereik vergroten en een sterkere binding creëren met het publiek op lokaal en regionaal niveau. Een dergelijke samenwerking is inmiddels ook aanwezig tussen de RPO en de NPO, waarvan het dagelijkse ‘NOS Journaal Regio’ op NPO2 een voorbeeld is.