Voornemen Exploitatieverbod Fit-Kidz voor twee BSO-locaties

0
102

PAPENDRECHT – De gemeente heeft Fit-Kidz op 12 oktober 2023 een boete opgelegd voor de buitenschoolse opvang (BSO) locaties aan de Kamerlingh Onneslaan (Buiten BSO) en aan de Andoornlaan (Sport BSO). Deze boete was een voornemen.

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in Papendrecht. In opdracht van de gemeente voert de GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ) bij alle kinderopvanglocaties inspecties uit. Ook inspecteren zij bij een klacht of een signaal.

De GGD ZHZ heeft bij deze twee BSO locaties van de organisatie Fit-Kidz in Papendrecht, herhaaldelijk overtredingen geconstateerd. Ook na de laatste controle heeft de GGD geconstateerd dat op beide locaties een aantal overtredingen nog niet structureel verholpen is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld over het handelen volgens het pedagogisch beleid en de veiligheid.

Dit alles maakt dat op deze twee BSO locaties van Fit-Kidz nog steeds de situatie dreigt dat er structureel geen verantwoorde buitenschoolse opvang wordt geboden. De gemeente wil dit voorkomen. Het welzijn van kinderen is het belangrijkste bij opvang van kinderen. Daarom heeft het college besloten een deel van de boete voor die overtredingen om te zetten in een invorderingsbesluit. Dat betekent dat de boete voor die onderdelen definitief wordt opgelegd en dat deze betaald moet worden aan de gemeente.

Voornemen tot een tijdelijk exploitatieverbod
Het college heeft zich ook genoodzaakt gevoeld om, naast het innen van de genoemde boete, ook de stap te zetten om een voornemen tot een tijdelijk exploitatieverbod op te leggen voor deze twee BSO locaties van Fit-Kidz. Dit betekent dat de aanbieder een laatste mogelijkheid krijgt om binnen twee weken de nog openstaande overtredingen structureel op te lossen en dat ook kan aantonen. De GGD ZHZ zal dit controleren op de beide locaties.

Als blijkt dat de overtredingen niet zijn opgelost, gaat de gemeente over tot een tijdelijke sluiting van de twee BSO locaties. Deze sluiting zal dan ingaan op 26 april 2024 en voor maximaal 3 maanden gelden. De aanbieder zal dan op eigen initiatief aan moeten geven dat hij klaar is voor een nieuw GGD onderzoek. Als de aanbieder dit niet doet, volgt een definitieve uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang.

“Wij betreuren dit zeer natuurlijk. Het welzijn van de kinderen is het belangrijkst bij de opvang van kinderen. Maar het is belangrijk dat de kinderopvang die wordt aangeboden in Papendrecht voldoet aan de wet en regelgeving. Zodat we weten dat kinderen verantwoord worden opgevangen.

Wat wij nu moeten doen als gemeente is een vergaande actie. Deze hadden wij als college natuurlijk het liefst voorkomen. Maar ondanks de gevoerde gesprekken tussen de aanbieder, de inspecteurs van de GGD en de gemeente, blijkt dat er nog steeds onvoldoende resultaten zijn om een deel van de overtredingen te beëindigen en herhaling te voorkomen. Daarom hebben we als college deze stap genomen. Wij beseffen dat we hiermee niet alleen de aanbieder van Fit-Kidz treffen, maar ook alle ouders, kinderen, medewerkers en betrokken organisaties op deze twee BSO locaties.”, wethouder kinderopvang Arjan Kosten.

Ouders die vragen hebben kunnen op www.papendrecht.nl/kinderopvang meer informatie vinden over toezicht en handhaving bij kinderopvang.

Bron Gemeente Papendrecht