Actieplan Chemours gericht op moestuinen en zwemwater Merwelanden

0
147
Foto: RIVM

REGIO – In september kondigde Chemours zijn intentie aan om manieren te zoeken om concrete actie te ondernemen ten behoeve van onze omgeving. Sindsdien zijn we verkennende en constructieve gesprekken aangegaan met de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden.   

Op basis van deze gesprekken ontwikkelt Chemours samen met de gemeenten een plan met concrete acties om de bezorgdheden in de omgeving aan te pakken betreffende het consumeren van voedsel uit moestuinen in de buurt van de Chemours-locatie in Dordrecht, en het nemen van maatregelen met betrekking tot het gebruik van het zwemwater de Merwelanden.

We zijn van plan om te beginnen met de eerste fase van het actieplan met een pilotprogramma voor het vervangen van grond in moestuinen in de buurt van de Chemours fabriek in Dordrecht -zoals eerder geïdentificeerd in het RIVM rapport ‘Risicobeoordeling van PFAS in moestuingewassen uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden’  – en om deze gebruiksklaar te maken onder leiding van een onafhankelijke externe expert. Samen met de verantwoordelijke instanties voor de zwemwaterkwaliteit zijn we ook van plan om aanvullende monsters te nemen van het zwemwater in de Merwelanden.

Deze eerste fase zal inzicht bieden en richting geven voor het verdere vervolg van de acties gericht op het aanpakken van de zorgen die leven. Dit alles zal in samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd.

Om vertraging te voorkomen, zal een aantal van deze acties binnenkort worden gestart, terwijl Chemours en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden in goed vertrouwen blijven praten over de specifieke voorwaarden om hun juridisch geschil op te lossen. Andere aspecten zullen worden behandeld tijdens deze lopende gesprekken.

Parallel aan deze acties blijven we in Dordrecht hard werken aan het terugdringen van onze uitstoot, en blijft Chemours zich richten op de verantwoorde productie van materialen die een essentiële rol spelen in onze samenleving: in medische toepassingen, de productie van computerchips en elektronica, in de opwekking van groene energie, en op vele andere manieren.

Bron: Chemours