Gemeente: €75.000 voor verkeersoverlast Fokker

0
205
Foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Tijdens de raadsvergadering van 29 februari 2024 heeft de gemeenteraad besloten om een lening van 16 miljoen euro te verstrekken voor Fokker. Een week eerder was daar al uitvoerig over gesproken. Daarbij werd het probleem aangekaart van de parkeer- en verkeersoverlast die in de omgeving is ontstaan door de toegenomen hoeveelheid Fokker medewerkers.

In een ingediend amendement werd het college van B&W opgeroepen om op zo korte mogelijke termijn maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verbeteren en de overlast voor omwonenden beperken. De gemeente stelt daar €75.000 voor beschikbaar. Ook Fokker dient bij te dragen omdat de Fokker medewerkers door hun grotere aantal de overlast veroorzaken.

Een motie van het PAB om door Fokker extra parkeerplaatsen te laten huren in de parkeergarage op De Meent werd aangenomen. De opbrengst daarvan zou ten goede moeten komen van de ondernemers in het centrum. Omdat volgens PvdA, D66 en GroenLinks de opbrengsten voor de gemeente zouden moeten zijn, stemden die partijen tegen de motie.

Het College van B&W gaf bij monde van wethouder Sophia de Keizer aan er vertrouwen in te hebben dat er snel maatregelen zullen komen die de verkeersveiligheid rondom Fokker zullen verbeteren.