Regionale bijeenkomsten LHBTI+

0
138

DRECHTSTEDEN – In de regio Drechtsteden is het voor mensen die tot de LHBTI+ community behoren niet altijd duidelijk waar je voor informatie of ontmoeting terecht kan. Landelijke organisaties als Het COC (belangenbehartiger voor de LHBTI+ community), Stichting Wijdekerk en Stichting Roze 50+ zijn organisaties die ook actief zijn in de regio Drechtsteden.

Zo is er een werkgroep Wijdekerk Drechtsteden (info: www.wijdekerkdrechtsteden.nl) en een maandelijks COC Regenboog café in Dordrecht (info: cameron@cocrotterdam.nl) en een maandelijkse Regenbooggroep in Zwijndrecht georganiseerd door Stichting Roze 50+ samen met welzijnsorganisatie “Diverz” uit Zwijndrecht (info: j.vangent@diverz.info) Op de bijeenkomsten in Zwijndrecht komen bezoekers uit de gehele regio (zelfs uit Ridderkerk). Op de laatste bijeenkomst was er een dominee als gastspreker.

Het is belangrijk dat mensen die vragen hebben, behoefte hebben aan een gesprek of elkaar willen ontmoeten, weten waar ze terecht kunnen. Eenzaamheid en sociale isolatie komen helaas nog teveel voor. Het is belangrijk dat er gestreefd wordt naar een inclusieve samenleving waar er respect is voor iedereen. Bovenstaande organisaties dragen hier een steentje aan bij.