Papendrecht betaalt restant energietoeslag uit in april

0
316

PAPENDRECHT – In april 2024 wordt het laatste bedrag van de energietoeslag 2023 uitbetaald. Het gaat om een bedrag van €500. Dit bedrag wordt uitbetaald aan alle aanvragers die daar recht op hebben en het eerste bedrag in 2023 al hebben ontvangen. Tot 1 april 2024 kunnen nieuwe aanvragers ook nog een aanvraag doen. Na 1 april 2024 sluit de regeling.

Uitbetaling energietoeslag 2023
In 2023 is twee keer een bedrag van €400 uitbetaald aan huishoudens met een laag inkomen zonder financiële buffer. Zij krijgen als laatste bedrag nogmaals € 500. Daarmee komt het totaalbedrag op €1.300,-. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt aan inwoners, van wie bekend is dat zij een laag inkomen en laag vermogen hebben. De gemeente sluit hierbij aan op de landelijke richtlijn om de toeslag alleen toe te kennen aan de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Aanvragen energietoeslag tot 1 april 2024 mogelijk
De Energietoeslag 2023 is tot 1 april 2024 aan te vragen. Na 1 april sluit de regeling. Iemand hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen als diegene al bekend is als energietoeslagontvanger. Aanvragers met voldoende spaargeld komen niet in aanmerking, zodat de gemeente een maximaal bedrag kan uitkeren aan de mensen die het hard nodig hebben. Er is ook een Tijdelijk Noodfonds Energie. Meer informatie is te vinden op Tijdelijk Noodfonds Energie.

Aantal aanvragen 2023 lager dan verwacht
De vastgestelde randvoorwaarden voor 2023 zorgden ervoor dat de doelgroep kleiner is dan in 2022. Belangrijkste reden is de beperkte vermogenstoets. Er blijken aanvragers te zijn met een laag inkomen, maar in bezit van eigen vermogen in de vorm van spaargeld. Zij komen deze keer niet in aanmerking. Daardoor kan de gemeente aan de meest kwetsbare doelgroep het maximale bedrag uitkeren.

In april 2024 betaalt de Sociale Dienst Drechtsteden het laatste bedrag uit aan alle aanvragers die daar recht op hebben. En ook aan degenen die het eerste bedrag onder de regeling van 2023 al ontvingen.

Brede ondersteuning
De gemeente Papendrecht helpt niet alleen via de energietoeslag bij de hoge kosten van het bestaan. Komt u toch in de problemen door (energie) kosten en wilt u daarvoor hulp? Doe dan de anonieme Geldfittest voor advies op maat. U kunt ook altijd terecht bij Sterk Papendrecht, aan de Veerweg 127, of bij medewerkers van hen die onder de naam Sterk in de Wijk in de buurt aanwezig zijn. Zij zitten in ieder geval elke dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek.

Voor een overzicht van alle hulp kijkt u op www.papendrecht.nl/hulpbijinkomen.