Meer jongeren kiezen voor hbo en wo terwijl arbeidsmarkt schreeuwt om mbo’ers

0
156
Foto: UWV

DRECHTSTEDEN – Door de krapte op de arbeidsmarkt en de effecten van vergrijzing is de arbeidsmarkt voor jongeren gunstig. De roep om gediplomeerden wordt steeds sterker en er zijn veel kansrijke beroepen. Het is belangrijk dat de studiekeuze van jongeren daarop aansluit,, echter zit daar een mismatch. In de Drechtsteden is er veel vraag naar mbo-gediplomeerden, terwijl het aantal studenten in het mbo daalt. Wel kiest een grote meerderheid van deze mbo’ers voor zorgopleidingen. Dit is een gunstige ontwikkeling gezien de uitdagingen die de vergrijsde samenleving met zich meebrengt.

Gunstige arbeidsmarkt voor jongeren door vergrijzing
Jongeren hebben de komende jaren meer baankansen door de vergrijzing. Er komen onvoldoende jongere werknemers de arbeidsmarkt op om de oudere werknemers die met pensioen gaan te vervangen. De krapte blijft daardoor de komende jaren bestaan. Dat wordt duidelijk als je kijkt naar de beroepsbevolking in de Drechtsteden. Eind 2022 waren er 132.300 werknemers: 28.800 jongeren tot 27 jaar, 41.500 werknemers van 50 jaar of ouder, waaronder 13.700 60-plussers.

Minder jongeren in WW, kansen voor jongeren zonder startkwalificatie
Dat zien we ook terug in het aantal jongeren dat in de WW is gekomen. Inmiddels is het aantal jongeren in de WW zelfs minder dan voor de Coronapandemie. Jongeren profiteerden van de aantrekkende economie en de gunstige arbeidsmarkt en vonden snel werk. Van de 646 jongeren die in 2023 wel in de WW kwamen, had 9% geen startkwalificatie. Dat wil zeggen een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger.

Als een jongere geen startkwalificatie heeft, kan dit grote impact hebben op het duurzame arbeidsperspectief. Het is lastiger om aan werk te komen, lonen vallen over het algemeen lager uit en doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Het is dus belangrijk deze jongeren te ondersteunen zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

“Alle jongeren zijn heel hard nodig op de arbeidsmarkt. Voor jongeren zonder startkwalificatie zijn er ook kansen. Zij kunnen certificaten halen of een praktijkverklaring. Ook leerwerktrajecten zoals BBL- en BOL-trajecten bieden perspectief op een baan en op verdere ontwikkeling. Het Leerwerkloket, het Regionaal Werkcentrum of SBB kunnen hierover informatie geven”, vertelt Willem Schrijver, Arbeidsmarktadviseur Drechtsteden.

Bron: UWV


Meer mbo-studenten nodig, zeker in techniek

In schooljaar 2023/2024 staan in totaal bijna 8.400 mbo-studenten ingeschreven in de regio Drechtsteden. Dit zijn er 4,5% minder dan het schooljaar 2021/2022. Jongeren kozen vaker voor HBO- en WO-opleidingen. Er zijn in de Drechtsteden echter veel mensen nodig op mbo-niveau; er staan veel vacatures op mbo-niveau open in de zorg, techniek en logistiek. De meeste studenten in het mbo volgen een opleiding binnen Zorg (1.380), Welzijn (850), Gastvrijheid (410), Communicatie, media en design (400) en ICT (370).

De vijf meest populaire opleidingen zijn: Mbo-verpleegkundige (490), Verzorgende-IG (340), Onderwijsassistent (290), Sociaal werker (220) en Mediavormgever (220). Een opleiding in de zorg biedt zeer gunstige arbeidsmarktperspectieven. Ook voor ICT zijn de perspectieven gunstig. De animo voor technische opleidingen in bouw, installatie metaal en carrosserie is echter niet zo groot, terwijl het arbeidsmarktperspectief wel zeer gunstig is omdat er veel technische vakkrachten nodig zijn.

Kansrijk kiezen, succesvol starten
Dit is de tijd voor scholieren om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. Uit onderzoek van ROA (Fouarge, 2017) blijkt dat jongeren tevredener zijn met hun studiekeuze als ze rekening houden met de baankansen. De Baankans brengt in beeld in hoeverre het makkelijk of moeilijk is voor een gediplomeerde schoolverlater om een baan te vinden op niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Bekijk de Baankans van de meest kansrijke opleidingen in de regio Drechtsteden via Dashboard Kansen van Basiscijfers Jeugd of voor een totaaloverzicht van alle opleidingen op KiesMBO.nl.

Meer informatie
UWV biedt periodiek in samenwerking met SBB de basiscijfers jeugd uit via een overzichtelijk dashboard. Daarnaast zijn de jaarlijkse regioschetsen basiscijfers jeugd beschikbaar voor meer inzichten over onderwijs en arbeidsmarkt gerapporteerd per arbeidsmarktregio.