Briefschrijver wil ‘eenvoudige’ oplossing voor parkeerprobleem Fokker

0
430
Het betreffende stuk grasland, foto: Google Streetview

PAPENDRECHT – De redactie van RTV Papendrecht ontving vrijdag een email van Arnold Langeveld, waarin hij een alternatief voorstel doet als oplossing voor de parkeerproblemen bij Fokker. In zijn email benoemt hij de bestaande problemen en stelt hij voor een braak liggend stuk grond te gebruiken als parkeerplaats.

“Zoals bekend vormt de verdubbeling van het aantal personeelsleden van de vestiging GKN Fokker Papendrecht een enorme uitdaging voor de gemeente Papendrecht. De parkeerstroken op de Anthony Fokkerweg zijn vrijwel altijd vol en zelfs op feestdagen wordt er gewerkt bij Fokker waardoor even het sportveld bezoeken al een uitdaging wordt, ” stelt hij.

De lening 16 miljoen euro die de gemeente gaat verstrekken aan GKN Fokker voor het bouwen van een parkeerdek ziet Langeveld niet als oplossing. “Niet alleen wordt daardoor het uitzicht enorm verpest voor zowel mensen die daar voorbij komen maar ook voor de medewerkers in dat gebouw ernaast, ook schept het nog eens een enorme financiële last voor de gemeente Papendrecht, ondanks het feit dat het een ‘lening’ is,” betoogt Langeveld.

‘Onbegrijpelijk’
Langeveld stelt dat het ‘onbegrijpelijk’ is dat men niet kiest voor een eenvoudiger oplossing, te weten een parkeerterrein op het stuk grasland tegenover de aanlegplaats van de waterbus (halte Noordhoek, red.) en het bedrijf EP Power Grit. Dit stuk grasland meet volgens Langeveld ‘ruwweg 130 x 50 meter’.

Langeveld heeft ook nagedacht over de invulling van het parkeerterrein. “Door daar pakweg een paar honderd stelcon tegels neer te leggen (voor een fractie van de som geld voor een parkeergarage) is op goedkope wijze een parkeervoorziening te creëren voor naar schatting 200 parkeerplaatsen (gemiddelde parkeerplek 5×2,5 m.),” meent Langeveld.

Via het verharde pad onder aan de dijk zou het volgens Langeveld vijf minuten lopen zijn naar Fokker aan de Anthony Fokkerweg.

Langeveld roept de gemeente op te kiezen voor deze oplossing, die in zijn optiek duurzaam, goedkoop en veilig is: “Als U slim bent kiest voor (deze oplossing) “zonder 16 miljoen te hoeven reserveren”.

Reacties op dit voorstel kunnen gezonden worden naar redactie@rtvpapendrecht.nl.