Gemeente schort sluiting twee BSO-locaties Fit-Kidz op

0
81

PAPENDRECHT – Het college van de gemeente Papendrecht heeft besloten om de twee buitenschoolse opvang (BSO) locaties van Fit-Kidz aan de Kamerlingh Onneslaan (Buiten BSO) en aan de Andoornlaan (Sport BSO) voorlopig niet te sluiten. Op 2 april had het college een tijdelijke exploitatiestop opgelegd voor beide locaties per 26 april.

Het college vindt dat deze beslissing mogelijk is gemaakt door de inhoud van het herstelplan en de maatregelen die inmiddels door Fit-Kidz zijn genomen. Wel stelt het college de voorwaarde “dat de GGD Zuid-Holland Zuid alle medewerking krijgt in het dossieronderzoek en op locatie voor de beoordeling van het herstelplan. Het college wil een definitief besluit na het onderzoek van de GGD Zuid-Holland Zuid. “De waarborging van de veiligheid en kwaliteit voor de kinderen die gebruik maken van kinderopvang in Papendrecht staat te allen tijde voorop.” vertelt wethouder Arjan Kosten.

Fit-Kidz heeft afgelopen week na diverse gesprekken met de gemeente en de GGD Zuid-Holland Zuid een herstelplan ingediend. Dit plan geeft aan dat de benodigde stappen zijn gezet tot herstel als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang op de beide BSO-locaties. De GGD Zuid-Holland Zuid is op beide locaties geweest. Om een definitief oordeel te kunnen geven, maakt de GGD Zuid-Holland Zuid een rapportage van deze bezoeken en het dossieronderzoek. .

Wat als het herstelplan niet voldoende is?
Het dossieronderzoek en de locatieonderzoeken door de GGD Zuid-Holland Zuid en vervolgens het besluit door de gemeente Papendrecht nemen een aantal weken in beslag. Als uit onderzoek van de GGD Zuid-Holland Zuid blijkt dat het herstelplan en de getroffen maatregelen niet leiden tot een verantwoorde buitenschoolse opvang, kan het college besluiten de vestigingen toch te sluiten. Dit zal dan ook weer gelden voor maximaal drie maanden. De tijd tussen het besluit en het ingaan van de tijdelijke sluiting zal een maand zijn.

Ouders die vragen hebben kunnen op www.papendrecht.nl/kinderopvang meer informatie vinden over toezicht en handhaving bij kinderopvang. Voor de inspectierapporten van de GGD kunnen ouders kijken op de website van het landelijk register kinderopvang. landelijkregisterkinderopvang.nl/pp