Bibliotheek AanZet is klaar voor de toekomst

0
74

REGIO – Bibliotheek AanZet levert kwaliteit en ontving daarom in april 2024 een kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). In het rapport stonden waardevolle bevindingen zoals: “Het maatschappelijk effect van AanZet is groot te noemen” en “permanent aan het innoveren.”

Elke dag zetten bibliotheekmedewerkers (waaronder veel vrijwilligers) zich in, zodat iedereen kan meedoen in onze snel veranderende samenleving. De afgelopen jaren is de rol van de bibliotheek sterk veranderd. “Van uitleenbibliotheek heeft AanZet zich ontwikkeld tot een moderne organisatie die zich inzet voor maatschappelijke thema’s en maatschappelijke waarde toevoegt in haar werkgebied,” zegt CBCT, die de kwaliteit van bibliotheken beoordeelt.

Kritische vragen
Aan zo’n certificering gaat een heleboel vooraf. CBCT lichtte Bibliotheek AanZet helemaal door. Ze spraken met medewerkers, MT, directie, OR-leden, samenwerkingspartners, een lid van de Raad van Toezicht en een gemeentefunctionaris. Ook doken ze in de papieren, stelden ze veel kritische vragen en kregen ze een rondleiding door de vestigingen in Papendrecht, Sliedrecht en Dordrecht. Hun bevindingen staan in het auditrapport, zoals: “Het maatschappelijk effect van AanZet is groot te noemen. De bibliotheken van AanZet zijn stevig verankerd binnen de lokale gemeenschappen.” Ook noemen zij AanZet toekomstbestendig. “Een van de oudste bibliotheken in Nederland en toch permanent aan het innoveren. Hiermee toont AanZet aan dat zij de blik permanent naar buiten heeft gericht en kijkt wat nodig is om de dienstverlening ook in de toekomst relevant te laten zijn.”

Dagelijks goed werk
De certificering is een bevestiging dat de bibliotheek dagelijks goed werk levert, zegt Bibliotheek AanZet. Met de certificering voldoet Bibliotheek AanZet aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld. Deze gelden voor bibliotheken, cultuurcentra en Taalhuizen. De certificering is vier jaar geldig.