Banengroei Drechtsteden en Gorinchem stabiliseert

0
74
Foto: aangeleverd

REGIO – Aanhoudende personeelstekorten en hoge personeelskosten remmen de banengroei in de Drechtsteden en Gorinchem. De meeste sectoren laten een lichte banengroei zien, maar de uitzendsector heeft nog steeds te maken met krimp. De banengroei in de zorg levert in absolute zin de meeste nieuwe banen op (+500 in de Drechtsteden en +300 in Gorinchem in 2024). De aanhoudende krapte vraagt om creatieve oplossingen zoals de inzet van statushouders en zij-instromers. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2024 – 2025 van UWV.

500 nieuwe zorgbanen in 2024
In de zorg komen er in 2024, 500 nieuwe banen bij in de Drechtsteden en 300 in Gorinchem. Dit komt door de toenemende bevolkingsgroei en de vergrijzing. Hoewel de werkgelegenheid in de zorgsector hierdoor blijft groeien, is het groeipad wel lager dan de afgelopen jaren. Ook in de zorg is echter nog sprake van krapte en dit vraagt om creatieve oplossingen.

Kleine banengroei in overige sectoren, behalve in uitzendsector
Grote uitschieters in banengroei of -krimp komen minder voor dan afgelopen jaren. Een uitzondering hierop is de uitzendsector waar het aantal banen in 2024 – evenals in 2023 – nog flink afneemt (-3,9% in de Drechtsteden en -4,3% in Gorinchem). Doordat uitzendkrachten pieken en dalen in de productie opvangen, is hun werk erg afhankelijk van de economische groei. De sector werd in de coronacrisis dan ook hard getroffen en liet daarna juist flinke groei zien. In 2024 groeit in de Drechtsteden de werkgelegenheid naast de sector zorg en welzijn, vooral in sectoren als landbouw en visserij (+2,3%), specialistische zakelijke dienstverlening (+1,8%) en detailhandel (+1,8%). In Gorinchem groet de werkgelegenheid naast de sector zorg en welzijn voornamelijk in de zakelijke dienstverlening (+2,1%).