Hoogwater Duitsland komt met 100 km per dag onze kant op, wat zijn hier de gevolgen?

0
198
De Waal bij Zaltbommel, foto: Waterschap Rivierenland

REGIO – De vele regenval in Zuid-Duitsland zorgt voor veel problemen. Ook ons land krijgt te maken met het afstromende water vanuit de Alpen. De waterschappen in onze regio leggen uit hoe zij met deze situatie omgaan.

In een heel groot gebied in Zuid-Duitsland is meer dan 100 millimeter regen gevallen, met op sommige plekken uitschieters tot 300 millimeter. Meerdere dorpen zijn geëvacueerd. De grootste hoeveelheden vielen volgens NOS dicht bij de grens van de stroomgebieden van de Donau en de Rijn. De Donau, die uitmondt in de Zwarte Zee, krijgt het meeste water te verduren.

13 meter boven NAP
De hoogwatergolf – met een waterstand van ruim 13 meter boven NAP – arriveert vrijdag in Nederland bij Lobith. De uiterwaarden kunnen het water opvangen. Vanaf 13 meter kunnen die overlopen. “Er zijn geen bijzonderheden bij de kust”, publiceert Rijkswaterstaat. “De komende dagen wordt een noordelijk zwakke tot matige wind verwacht. In Nederland en Rijnstroomgebied valt minder regen de komende week, alleen in de Alpen nog wat lichte regen.”

‘Water lager dan zomer 2021’
Een woordvoerder van het waterschap Rivierenland, dat onder andere over de Alblasserwaard gaat, meldt dat de effecten voor het Zuid-Hollandse ‘minimaal zijn’. De verwachting is dat het een meter lager komt dan het zomer hoogwater in juli 2021. In dat jaar werd Limburg flink getroffen. “We merken vooral in het Gelderse gedeelte van ons gebied wat van de verhoogde waterstanden: sommige lagere uitwaarden lopen vol”, laat zij weten. Bij een dijkversterkingsproject kan het waterschap Rivierenland niet meer laden en lossen buitendijks. Daarnaast doet het de komende dagen geen zware graafwerkzaamheden.

‘Dijken in goede staat’
Ook het Hoogheemraadschap Delfland verwacht weinig problemen in zijn gebied. “Delfland ligt helemaal aan het uiteinde van de rivier, dus bij ons is die golf het meest afgevlakt. Dit waterschap verwacht geen problemen bij de afvoergolf die ons zal passeren. “Onze dijken verkeren in goede staat, onze gemalen kunnen gewoon blijven uitmalen en de verwachte afvoer is niet onrustgevend.” Hoogheemraadschap Delfland neemt dus ‘geen bijzondere maatregelen’.

Hinder voor recreatievaart
Volgens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de golf vanuit Duitsland met name merkbaar vlak bij Bergambacht. “De piek leidt er bijvoorbeeld toe dat de keersluis in de primaire waterkering in Schoonhoven minimaal tot 12 juni gesloten moet blijven. Dit veroorzaakt hinder voor recreatievaart de stad in en uit”, meldt een woordvoerder.

Pas als er in de zee hoge waterstanden worden verwacht, dan gaan de waterstanden in het Rijnmondgebied om aandacht vragen. “Dit is komende weken niet het geval. De golf zal dan vooral opvallen door de kleur van het water en de stroomsnelheden op de Lek en Nieuwe Maas”, kondigt de woordvoerder van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard aan.

“De waterstanden die hier op de rivier zullen optreden zullen lijken op normale waterstanden die normaalgesproken in de winter voorkomen. Dergelijke waterstanden komen in juni, kijkend naar de metingen van de afgelopen 123 jaar, ongeveer eens in de 15 jaar voor.”

Afstromen naar Noordzee
Ook Hollandse Delta voert geen extra maatregelen door. Het Waterschap Hollandse Delta ligt in het Benedenrivierengebied. Daar worden geen hogere waterstanden dan gebruikelijk verwacht voor deze tijd van het jaar. “Omdat de benedenrivieren – Beneden Merwede en Nieuwe Merwede – via Nieuwe Waterweg en Hollands Diep/Haringvliet vrij kunnen afstromen naar de Noordzee met normale eb en vloedbewegingen voor deze tijd van het jaar. De Haringvlietsluizen en de stormvloedkeringen zijn geopend.” Wel houdt het waterschap Hollandse Delta de situatie in de gaten.

Dit is een verhaal van onze mediapartner Rijnmond.