Speeddaten om gezamenlijke inkoop te stimuleren in Drechtsteden

0
106
Wethouder Chris van Benschop in gesprek

DRECHTSTEDEN – Op 4 juni vond het inspirerende evenement ‘Business Speeddaten’ plaats bij Van Wijngaarden Groothandel in Sliedrecht. Tijdens het event kregen bedrijven, overheid en onderwijs de kans om elkaar beter te leren kennen. Het doel was de regionale inkoop te stimuleren.

Erik van Noordenne, directeur Bouw- en Inframensen, trad op als dagvoorzitter. Chris van Benschop, wethouder van Dordrecht en lokale trekker van de pijler Werken & Economie, opende het evenement. Zij benadrukte het belang van regionale samenwerking en inkoop. “Als gemeente Dordrecht proberen we zoveel mogelijk regionaal in te kopen. Hiermee stimuleren we de regionale economie, verlagen we samen de CO2-uitstoot en creëren we werkgelegenheid voor onze inwoners.”

First Dates
Hoogtepunt van het evenement waren de speeddatesessies. De deelnemers rouleerden om de 20-30 minuten tussen verschillende tafels, zodat iedereen de tijd had om kennis te maken met een nieuw gezelschap. Ze stelden zichzelf voor, vertelden wat zij de regio te bieden hebben en hoe zij de onderlinge relaties willen versterken. Deze dynamische en interactieve sessies leverden waardevolle connecties en inzichten op.

Organisatie
Het ‘Business Speeddaten’ evenement, georganiseerd door de Federatie Werkgevers Drechtsteden en Smart Delta Drechtsteden, had een geslaagde uitkomst: het bracht bedrijven, overheid en onderwijs samen én zij onderstreepten het belang van regionale samenwerking. Dit evenement is slechts het begin, in het najaar volgen nog een of meerdere masterclasses die dieper ingaan op verschillende aspecten van lokale inkoop. Samen werkt men aan een slimmere manier van regionaal samenwerken.

Foto: aangeleverd